Onderzoek naar de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding

Wat is het doel van het onderzoek?

In overleg met minister Hilde Crevits zetten we een onderzoek op naar de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in de Vlaamse scholen. Het M-decreet legt vast dat scholen werk moeten maken van een brede basiszorg en verhoogde zorg alvorens te kunnen overgaan naar een uitbreiding van zorg. Met ons onderzoek willen we zicht krijgen op de mate waarin scholen erin slagen een goed zorgbeleid uit te bouwen op het niveau van de brede basiszorg en de verhoogde zorg. Bovendien willen we onderzoeken welke factoren hierbij ondersteunend dan wel belemmerend zijn. We hopen dat het onderzoek scholen zal helpen om hun beleid op het vlak van leerlingen­begeleiding te optimaliseren.

Wat is de scope van het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van de maand juni 2017 en richt zich op het basisonderwijs en op de eerste graad van het secundair onderwijs.

Onze onderzoeksvragen zijn de volgende:

  • Realiseren de scholen een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding conform de regelgeving en het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)?
  • Zorgen de scholen voor een passende begeleiding voor alle leerlingen (brede basiszorg) en bepaalde leerlingen (verhoogde zorg)?
  • Welke zijn de succesfactoren en drempels op het vlak van leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs?
  • Doen de scholen op een kwaliteitsvolle manier aan kwaliteitszorg inzake leerlingenbegeleiding (brede basiszorg en verhoogde zorg)?

Hoe gaat de onderzoeksgroep te werk in de scholen?

Concreet bestaat het onderzoek uit 70 schoolbezoeken van twee dagen. Teams van twee onderwijs­inspecteurs zullen in de scholen klasobservaties uitvoeren, casussen analyseren en in dialoog gaan met leraren of vakgroepen, leerlingen en ouders. Gesprekken met de directeur en het zorgteam of de cel leerlingenbegeleiding vormen de rode draad van het schoolbezoek.
Voorafgaand aan het onderzoek vraagt de onderwijsinspectie geen documenten op.

Wanneer gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van de maand juni 2017.

 

Met vragen over het onderzoek kun je terecht bij
Hans Vinck, stafmedewerker – hans.vinck@onderwijsinspectie.be
Liesbet Criel, inspecteur – liesbet.criel@onderwijsinspectie.be
Els Vermeire, coördinerend inspecteur – els.vermeire@ond.vlaanderen.be