Praktische informatie voor 1 januari – 30 juni 2018

Wat gebeurt er tussen 1 januari – 30 juni 2018?

In afwachting van de nodige decretale aanpassingen, voert de onderwijsinspectie tijdens de maanden januari tot juni 2018 doorlichtingen uit zonder juridische consequentie. De doorlichtingen kennen het normale verloop en eindigen met een doorlichtingsverslag met een advies. Het doorlichtingsverslag komt niet op de website www.doorlichtingsverslagen.be, maar is een louter informatief document voor de onderwijsinstelling. Je kunt dit doorlichtingsverslag dan ook niet opvragen bij de onderwijsinspectie. Het advies in het doorlichtingsverslag heeft geen juridisch gevolg.

Wat met de lopende adviezen 2 en 3 (uit doorlichtingsronde 3)?

Elk verslag van een doorlichting met een beperkt gunstig advies (advies 2) bevat een ‘datum vanaf’, dat is de datum vanaf wanneer de onderwijsinspectie kan nagaan of de school de tekorten heeft weggewerkt.

Valt deze ‘datum vanaf’ na 1 januari 2018? Dan voeren we geen opvolgingsdoorlichting uit. Met Inspectie 2.0 verdwijnt namelijk het principe van de opvolgingsdoorlichting. Elke doorlichting die we uitvoeren is dan een gewone doorlichting. Deze scholen krijgen een doorlichting na de ‘datum vanaf’ die in het doorlichtingsverslag vermeld staat. De tekorten die een school moet wegwerken, kunnen dan onderwerp van onderzoek zijn tijdens die nieuwe doorlichting.

En wat bij een ongunstig advies (advies 3)? Een paritair college zal de instellingen met een lopend ongunstig advies en een goedgekeurd verbeteringsplan opvolgen binnen de afgesproken termijnen. Tijdens deze doorlichting zal het paritair college enkel de tekorten (met het advies ongunstig) onderzoeken.

Welke scholen komen aan de beurt?

De onderwijsinspectie selecteerde een aantal instellingen voor een doorlichting zonder juridische consequentie.

pdf bestandHier vind je de lijst met (buitengewone) basisscholen die deelnemen aan de doorlichting zonder juridische consequenties (P06P07) (245 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met secundaire scholen die deelnemen aan de doorlichtingen zonder juridische consequenties. (P06P07) (218 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met (buitengewone) basisscholen die deelnemen aan de doorlichting zonder juridische consequenties (P09P10) (245 kB)

pdf bestandHier vind je de scholen so, buso, vwo en dbso die deelnemen aan doorlichtingen zonder juridische consequenties. (P09P10) (227 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met (buitengewone) basisscholen die deelnemen aan de doorlichting zonder juridische consequenties (P11) (302 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met secundaire scholen die deelnemen aan de doorlichtingen zonder juridische consequenties. (P11) (286 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met (buitengewone) basisscholen die deelnemen aan de doorlichting zonder juridische consequenties (P12) (301 kB)

pdf bestandHier vind je de scholen so, buso, vwo en dbso die deelnemen aan doorlichtingen zonder juridische consequenties. (P12) (289 kB)

pdf bestandHier vind je de lijst met (buitengewone) basisscholen die deelnemen aan de doorlichting zonder juridische consequenties (P13) (302 kB)

pdf bestandHier vind je de scholen so, buso, vwo en dbso die deelnemen aan doorlichtingen zonder juridische consequenties. (P13) (288 kB)

Opgelet! Om met de school, het centrum, de academie of het bestuur van de instelling te corresponderen gebruikt de onderwijsinspectie het e-mailadres dat terug te vinden is op data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. Een fout in je contactgegevens op de website van onderwijsaanbod? Meld het hier.

Lijsten ‘te bezorgen informatie’

Filmpje en presentaties infosessie Inspectie 2.0

Van september tot december 2017 organiseerden we verschillende proefdoorlichtingen om zowel de scholen als de onderwijsinspecteurs te laten kennis maken met de nieuwe doorlichtingsaanpak. Hier vind je een filmpje over die eerste ervaringen met Inspectie 2.0.

In november en december 2017 organiseerden we verschillende provinciale infosessies voor directies om Inspectie 2.0 toe te lichten. Hier vind je de verschillende presentaties per onderwijsniveau.