Verbeteringsplan en paritaire colleges 2017-2018

Op 1 september 2018 start de onderwijsinspectie effectief met de doorlichtingen mét juridische consequentie. Dit wil zeggen dat tot 31 augustus 2018 de onderzoeken van de paritaire colleges gebeuren volgens de methodiek van doorlichtingsronde 3.