Werken bij de onderwijsinspectie?

ONDERWIJSINSPECTEUR BEELDENDE KUNSTEN

De Vlaamse onderwijsinspectie legt een specifieke wervingsreserve aan voor onderwijsinspecteur beeldende kunsten, hoofdzakelijk inzetbaar voor opdrachten in het deeltijds kunstonderwijs en aanvullend in het (kunst)secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs.

Voor deze vacature gelden algemene en specifieke deelnemingsvoorwaarden:

  • Je hebt ten minste acht jaar dienstanciënniteit in het onderwijs of hebt ten minste acht jaar relevante ervaring in of met het onderwijs aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.
  • Je beschikt over een beroepservaring die relevant is voor de functie van onderwijsinspecteur beeldende kunsten zoals vermeld in de oproep in bijlage, dit is een vereiste om deel te nemen.
  • Je voldoet aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld in de oproep in bijlage.

Solliciteren kan tot uiterlijk maandag 25 september 2017 om 12.00u.

Om te solliciteren, bezorg je het sollicitatieformulier via e-mail aan: sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be

We nemen je kandidatuur enkel in aanmerking als je het sollicitatieformulier digitaal invult en we je kandidatuur op de uiterste sollicitatiedatum om 12.00 ’s middags op bovenvermeld e-mailadres hebben ontvangen.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende fasen:

  • een screening van de voorwaarden: dit gedeelte is eliminerend
  • een preselectie via bijkomende test: dit gedeelte is eliminerend
  • een interview: op het interview behaal je minstens 60% als eindresultaat, dit gedeelte is eliminerend
  • de generieke proef in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen: dit gedeelte is eliminerend De kandidaten die voor de alle fasen slagen, worden opgenomen in de algemene wervingsreserve van inspecteur en in de specifieke wervingsreserve van inspecteur beeldende kunsten.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met
Lieven Viaene, inspecteur-generaal
Tel. 02 553 87 13
E-mail: lieven.viaene@onderwijsinspectie.be

Voor extra informatie over de selectieprocedure, kun je contact opnemen via het nummer 02 553 88 50 of via sollicitaties.onderwijsinspectie@vlaanderen.be