Beste bestuurslid, directeur, leraar, medewerker

We hopen dat jullie het gezond en wel stellen en duimen voor een goede doorstart! Bedankt voor alle inspanningen! Draag zorg voor jezelf en elkaar!

In de loop van de maand juni concretiseren we onze solidariteit door ons tijdelijk en deeltijds in te zetten op het werkveld zelf daar waar de noden het hoogst zijn:

  • Op de klasvloer door in te springen waar men handen te kort heeft bijv. bij de opvang, door het invullen van een lesopdracht bij afwezigheid van de leraar, door te helpen bij andere organisatorische zorgen, … Uiteraard staat deze hulp los van elke toekomstige doorlichting.
  • In een lokale organisatie die de scholen ondersteunt bijv. via jeugdwerking, externe kinderopvang, …

Sinds 21 april is elke school, centrum of academie gekoppeld aan een inspecteur die een brug vormt tussen het beleidsniveau in Brussel en de schoolpraktijk. Deze inspecteur is voor de directeur een aanspreekpunt tot eind juni voor allerlei beleidsvragen en bekommernissen. Neem als directeur gerust met deze brugfiguur contact op. Misschien kunnen we niet onmiddellijk op al je vragen een antwoord geven, we nemen ze mee, verwijzen eventueel door naar de pedagogische begeleidingsdienst of andere instanties en koppelen altijd terug. We werken complementair samen met de pedagogische begeleidingsdienst die hét aanspreekpunt blijft voor alle vragen van pedagogische-didactische aard zoals selectie van de doelen, evaluatie, preteaching, …

Zoals je weet annuleren we alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen, paritaire colleges*, controle van de internaten). Dat geeft scholen en centra ademruimte om te focussen op hun kerntaken tijdens deze crisis. Eind juni of eind augustus communiceren we over onze aanpak van volgend jaar. Die zal rekening houden met de impact van deze crisis.

Tussen 21 en 30 april hebben we alle 3700 scholen, centra en academies gecontacteerd met vragen over de organisatie en de inhoud van de aanlooplessen. We hebben ook knelpunten en bezorgdheden van die periode in kaart gebracht in verschillende rapporten. Je vindt ze hier terug:

pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (24 april 2020) (663 kB)
pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (30 april 2020) (421 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (24 april 2020) (657 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (30 april 2020) (406 kB)
pdf bestandRapport belronde buitengewoon onderwijs (5 mei 2020) (472 kB)
pdf bestandRapport belronde deeltijds kunstonderwijs (30 april 2020) (328 kB)
pdf bestandRapport belronde volwassenenonderwijs (6 mei 2020) (418 kB)
pdf bestandRapport belronde bezorgdheden (29 april 2020) (251 kB)

Tussen 4 en 15 mei hebben we opnieuw contact opgenomen met een representatieve steekproef van scholen en academies. De vragen gingen deze keer over de risicoanalyse en de heropstart op 15/18 mei. Onze bevindingen vind je hier terug:
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs (8 mei 2020) (338 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs fragiele scholen (10 mei 2020) (242 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse secundair onderwijs (13 mei 2020) (261 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon basisonderwijs (13 mei 2020) (276 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon secundair onderwijs (13 mei 2020) (260 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse deeltijds kunstonderwijs (25 mei 2020) (251 kB)
Deze rapporten zijn bezorgd aan de minister en de sociale partners die dit meegenomen hebben bij de herwerking van de draaiboeken.

Op 19 en 20 mei hebben we ongeveer 650 scholen gebeld om hen een aantal vragen te stellen over de opstart en de opvang. De vaststellingen staan in deze rapporten:

pdf bestandRapport belronde heropstart basisonderwijs (20 mei 2020) (286 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon basisonderwijs (20 mei 2020) (282 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart secundair onderwijs (20 mei 2020) (289 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon secundair onderwijs (20 mei 2020) (402 kB)

Wil je accurate info over de maatregelen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, abonneer je dan op de nieuwsbrief van Schooldirect. Dat kan via deze link: https://www.klasse.be/nieuwsbrieven/. Ook op de website van het departement Onderwijs vind je de officiële informatie terug: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

*De paritaire colleges van het derde trimester van dit schooljaar plannen we prioritair tijdens het eerste trimester van volgend schooljaar. De Vlaamse Regering heeft de wettelijke termijnen over deze procedure via een nooddecreet verlengd.

Andere opdrachten

Wat zijn de principes achter de doorlichtingsaanpak? Wat zijn de onderzoeksvragen tijdens een doorlichting? Hoe gebeurt de beoordeling? Welke adviezen zijn er? Hoe verloopt een doorlichting?

doorlichting

Andere opdrachten van de onderwijsinspectie: adviseringen, onderzoeken, controles en andere.

Doorlichtingsverslagen

Welke scholen, centra en academies worden er dit jaar doorgelicht? Hoe kun je je voorbereiden op een doorlichting? Waar vind je de ontwikkelingsschalen? Wat zijn de overgangsmaatregelen?

Levensbeschouwelijke inspectie

Informatie over de inspectie levensbeschouwelijke vakken vind je in deze rubriek.