Beste bestuurslid, directeur, leraar, medewerker

We hopen dat elk van jullie nog gezond en wel is. We willen jullie vooreerst bedanken voor alle inspanningen van de voorbije weken. Onze samenleving gaat nog enkele onzekere weken tegemoet, niet in het minst wanneer en hoe scholen nu opnieuw opstarten. We delen jullie bezorgdheid. Vandaar dit bericht:

  • Op basis van een evaluatie van de actuele situatie annuleren we alle resterende doorlichtingen van het derde trimester (gewone doorlichtingen, paritaire colleges*, controle van de internaten). Dat geeft scholen en centra ademruimte om te focussen op hun kerntaken bij de heropstart.
  • In plaats van onze gewone doorlichtingen bieden we ondersteuning aan alle instellingen én het onderwijsbeleid. Hoe dat er concreet uitziet, verneem je heel binnenkort.
  • Wil je accurate info over de maatregelen van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, abonneer je dan op de nieuwsbrief van Schooldirect. Dat kan via deze link: https://www.klasse.be/nieuwsbrieven/. Ook op de website van het departement Onderwijs vind je de officiële informatie terug: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Deze crisis is ingrijpend en raakt elk van ons. Sommigen zijn daarenboven geconfronteerd met een overlijden van een familielid of een kennis ten gevolge van COVID-19. We voelen mee met jullie pijn en verdriet. Draag zorg voor jezelf en elkaar!

*De paritaire colleges van het derde trimester van dit schooljaar plannen we prioritair tijdens het eerste trimester van volgend schooljaar. De Vlaamse Regering heeft de wettelijke termijnen over deze procedure via een nooddecreet verlengd.

Andere opdrachten

Wat zijn de principes achter de doorlichtingsaanpak? Wat zijn de onderzoeksvragen tijdens een doorlichting? Hoe gebeurt de beoordeling? Welke adviezen zijn er? Hoe verloopt een doorlichting?

doorlichting

Andere opdrachten van de onderwijsinspectie: adviseringen, onderzoeken, controles en andere.

Doorlichtingsverslagen

Welke scholen, centra en academies worden er dit jaar doorgelicht? Hoe kun je je voorbereiden op een doorlichting? Waar vind je de ontwikkelingsschalen? Wat zijn de overgangsmaatregelen?

Levensbeschouwelijke inspectie

Informatie over de inspectie levensbeschouwelijke vakken vind je in deze rubriek.