Andere opdrachten

Wat zijn de principes achter de doorlichtingsaanpak? Wat zijn de onderzoeksvragen tijdens een doorlichting? Hoe gebeurt de beoordeling? Welke adviezen zijn er? Hoe verloopt een doorlichting?

doorlichting

Andere opdrachten van de onderwijsinspectie: adviseringen, onderzoeken, controles en andere.

Doorlichtingsverslagen

Welke scholen, centra en academies worden er dit jaar doorgelicht? Hoe kun je je voorbereiden op een doorlichting? Waar vind je de ontwikkelingsschalen? Wat zijn de overgangsmaatregelen?

Levensbeschouwelijke inspectie

Informatie over de inspectie levensbeschouwelijke vakken vind je in deze rubriek.