Andere opdrachten

Wat zijn de principes achter de doorlichtingsaanpak? Wat zijn de onderzoeksvragen tijdens een doorlichting? Hoe gebeurt de beoordeling? Welke adviezen zijn er? Hoe verloopt een doorlichting?

doorlichting

Andere opdrachten van de onderwijsinspectie: adviseringen, onderzoeken, controles en andere.

Doorlichtingsverslagen

Ook voor het voorjaar 2022 zijn onze werkzaamheden aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis en aan de wijzigingen in onze doorlichtingsaanpak. Wat gaan we doorlichten en onderzoeken?

Levensbeschouwelijke inspectie

Informatie over de inspectie levensbeschouwelijke vakken vind je in deze rubriek.