Algemene begrippen

doorlichting

De doorlichting is het onderzoek dat de onderwijsinspectie uitvoert om na te gaan of een instelling de onderwijsreglementering respecteert en op systematische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Een doorlichting bestaat uit een vooronderzoek en een doorlichtingsbezoek en resulteert in een doorlichtingsverslag.

instellingsprofiel

Het instellingsprofiel vormt een van de bronnen van het vooronderzoek en het doorlichtingsbezoek. Het bevat de context-, input- en outputkenmerken van een specifieke school. Dit profiel brengt gegevens van vergelijkbare scholen in kaart. Aan de hand van dit schooloverstijgende profiel kan een inspecteur nagaan waar een specifieke school zich bevindt ten opzichte van vergelijkbare scholen. Scholen die worden doorgelicht krijgen inzage in hun schoolprofiel via Mijn Onderwijs.

doorlichtingssecretariaat

Dit secretariaat van de onderwijsinspectie verzorgt de administratieve opvolging en afhandeling van een doorlichting

doorlichtingsronde

Een doorlichtingsronde is een cyclus van doorlichtingen waarin de onderwijsinspectie alle scholen, centra en academies minstens één maal controleert. De huidige doorlichtingsronde (ronde 3) is gestart op 01/01/2009.

ABC van de inspectie