Begrippen uit de opvolgingsdoorlichting

opvolgingsdoorlichting

De opvolgingsdoorlichting vindt alleen plaats in instellingen die een advies 2 (beperkt gunstig) hebben gekregen. Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de vastgestelde tekorten voldoende geremedieerd zijn. De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag.

opvolgingsverslag

Het opvolgingverslag rondt een opvolgingsdoorlichting af. Het is een schriftelijk verslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies. Het opvolgingsverslag is een product van het opvolgingsteam en komt tot stand op basis van consensus en deliberatie.

ABC van de inspectie