Begrippen uit het doorlichtingsbezoek en het doorlichtingsverslag

doorlichtingsbezoek

Het doorlichtingsbezoek is de tweede fase van de doorlichting, na het vooronderzoek. Tijdens het doorlichtingsbezoek onderzoekt het inspectieteam of de school de onderwijsreglementering respecteert en op systematische wijze haar kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Het doorlichtingsbezoek resulteert in een doorlichtingsverslag.

inspecteur-verslaggever

Deze onderwijsinspecteur is verantwoordelijk voor de organisatie van het doorlichtingsbezoek en voor het doorlichtingsverslag. De inspecteur-verslaggever beschikt over de specifieke expertise die relevant is voor de school waar hij de doorlichting uitvoert.

kwaliteitswijzer

De kwaliteitswijzer is het instrument van de onderwijsinspectie om tijdens het doorlichtingsbezoek en tijdens de opvolgingsdoorlichting de kwaliteit van de processen te onderzoeken en beoordelen.

doorlichtingsverslag

Het doorlichtingsverslag is de derde fase van de doorlichting en rondt het doorlichtingsbezoek af. Het is een schriftelijk verslag dat bestaat uit een beschrijvend gedeelte, een concluderend gedeelte en een advies aan de Vlaamse Regering. Het doorlichtingsverslag is een product van het inspectieteam en komt tot stand op basis van consensus en deliberatie.

debriefing

Op het einde van het doorlichtingsbezoek vindt een gesprek plaats waarin het inspectieteam informeel zijn bevindingen meedeelt aan de directeur en enkele leden van het schoolteam.

ABC van de inspectie