Begrippen uit het vooronderzoek

vooronderzoek

Het vooronderzoek is de eerste fase van de doorlichting. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door een team van minstens twee onderwijsinspecteurs en bestaat uit een bronnenonderzoek en een onderzoek ter plaatse.

bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek is het eerste onderdeel van het vooronderzoek. Tijdens deze fase analyseert en interpreteert het inspectieteam de beschikbare gegevens uit de diverse bronnen. Dit onderzoek vindt niet plaats in de door te lichten school.

onderzoek ter plaatse

Het onderzoek ter plaatse is het tweede onderdeel van het vooronderzoek. Hier verifiëren, verfijnen en verrijken de onderwijsinspecteurs de informatie uit het bronnenonderzoek. Ze komen tot een inschatting van de sterke en zwakke punten van de school en bepalen de doorlichtingsfocus.

doorlichtingsfocus

De doorlichtingsfocus rondt het vooronderzoek af en bevat een selectie van onderwijsdoelstellingen en procesvariabelen. De doorlichtingsfocus is representatief voor de ingeschatte kwaliteit van de school.

ABC van de inspectie