Beperkt gunstig advies

Beperkt gunstig advies (advies 2) voor de hele instelling of voor afzonderlijke structuuronderdelen
Oordeel Erkenning Wat doet de onderwijsinspectie?
De instelling moet binnen een opgelegde termijn bepaalde tekorten wegwerken. De instelling blijft voorlopig erkend. Tijdens de opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de tekorten zijn weggewerkt.
Zo ja, volgt er gunstig advies.
Zo niet, volgt er een ongunstig advies.
Doorlichten