CLB: infrastructuur

Een kwaliteitsvol medisch consult vereist een degelijke infrastructuur.

Die infrastructuur is een element voor de opname van de CLB in het kader van de subsidiërings- en financieringsregeling (DCLB artikel 41; 3°).

Normen voor infrastructuur gelden als voorwaarden voor erkenning en subsidiëring. Het actueel juridisch kader vind je in het BVR van 14.11.2008:

BVR infrastructuur medische consulten door centra voor leerlingenbegeleiding