De scholengemeenschap

In welke mate bekijken en beoordelen de onderwijsinspecteurs de werking en de rol van de scholengemeenschap?

De verschillende instellingen van een scholengemeenschap worden in dezelfde periode doorgelicht. Eén onderwijsinspecteur, de contactpersoon scholengemeenschap is verantwoordelijk voor de communicatie met de scholengemeenschap. Hij vraagt bij de coördinerend /algemeen directeur van de scholengemeenschap na welke afspraken de scholengemeenschap maakte die voor alle instellingen gelden. Bijvoorbeeld over de begeleiding van beginnende leerkrachten, ...
Deze informatie dient als achtergrond bij de doorlichting van de verschillende instellingen.
Het inspectieteam bepaalt de doorlichtingsfocus van de instelling in kwestie op basis van de specifieke situatie. Ook bij het advies houdt zij hier rekening mee. Het doorlichtingsverslag zal dus verschillen van instelling tot instelling.

 

FAQ