Hoe ziet een doorlichtingsverslag er uit?

DE INHOUDSTAFEL VAN HET DOORLICHTINGSVERSLAG

 1. Administratieve gegevens
 2. In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit?
 3. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs?
  • kwaliteitsgebied
  • onderwijsleerpraktijk
 4. In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?
 5. Respecteert de school de regelgeving?
 6. Samenvatting
 7. Advies betreffende de erkenning en aanbevelingen

Omdat we de onderwijsinstelling met het doorlichtingsverslag willen ondersteunen in haar verdere kwaliteitsontwikkeling, stellen we de antwoorden op de onderzoeksvragen visueel voor met een webdiagram. Op die manier wordt in één oogopslag duidelijk wat de sterke punten en de ontwikkelingskansen zijn.

Het doorlichtingsverslag eindigt met het advies aan de Vlaamse Regering over de verdere erkenning van de onderwijsinstelling samen met een aantal aanbevelingen.

We vermelden de sterke punten (ontwikkelingsniveau ‘volgens de verwachting’) die de onderwijsinstelling moet borgen. Ook vermelden we ontwikkelingskansen (ontwikkelingsniveau ‘benadert de verwachting’), waarvan we de onderwijsinstelling aanraden er aandacht aan te besteden. Ten slotte noteren we ook de (eventuele) tekorten (ontwikkelingsniveau ‘beneden de verwachting’). Hiervan zeggen we dat de onderwijsinstelling zich moet engageren om aan deze tekorten te werken.