Krijtlijnen referentiekader voor onderwijskwaliteit

De ontwikkeling van het ROK past binnen de visie van de Vlaamse Regering op kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking. Aan de hand van die visie bepaalde de stuurgroep doelstellingen en kwaliteitsvereisten voor het referentiekader. Zo geeft de stuurgroep richting aan de concrete uitwerking van de minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen voor goed onderwijs.

Bij het begin van de ontwikkelingsfase gaf de stuurgroep een eerste inhoudelijke aanzet met 4 belangrijke richtvragen. De stuurgroep en de onderwijsinspectie namen die vragen mee in het literatuuronderzoek, in de bevragingen en in de gesprekken met de onderwijspartners.

Wat zijn de doelstellingen, de kwaliteitsvereisten en de richtvragen? Lees het in de uitgangspunten:pdf bestandUitgangspunten voor het ontwikkelen van een Referentiekader OnderwijsKwaliteit (339 kB)