Commissie

De commissie Levensbeschouwelijke Vakken

  • is een overlegorgaan, samengesteld uit een afvaardiging van de inspecteurs-adviseurs van de verschillende erkende levensbeschouwingen;
  • overlegt over nieuwe ontwikkelingen en problemen bij het inrichten van de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer in de openbare scholen;
  • rapporteert geregeld daarover aan de bevoegde instanties: coördinerend inspecteur-generaal, administratie, erkende instanties/verenigingen van de verschillende levensbeschouwingen; 
  • geeft al dan niet op vraag beleidsadviezen over allerlei zaken die het levensbeschouwelijk onderwijs en de inrichting van de cursussen LBV raken.

Samenstelling

Dagelijks bestuur

Herman Aerts (pego)
Eddy Borms (ncz)
Hein Van Renterghem (rkg)

Leden

Herman Aerts (pego), Malik Al Asmar (isl), Ahmed Azzouz (isl), Samuel Bamberger (isr), Gottlieb Blokland (pego), Eddy Borms (ncz), Birte Day (ang), Marie-Ann De Cocker (rkg), Annie Hermans (ncz), Sandra Maertens (rkg), Luc Meys (ncz), Marleen Stevens (ncz), Hein Van Renterghem (rkg), Dominique Verbeke (ogd), Luc Vinkx (rkg), Agnes Vonckx (rkg)