Aanpak na de herfstvakantie 2020-2021

Sinds maart 2020 leveren scholen grote inspanningen. Afhankelijk van de pandemiefase moeten ze snel schakelen om onderwijs te verstrekken in soms bijzonder moeilijke omstandigheden. Onze grote waardering voor al jullie inspanningen!

Wegens de aanslepende coronacrisis paste de onderwijsinspectie haar aanpak voor het schooljaar 2020-2021 aan. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs behouden we verkennende onderzoeken. In het leerplichtonderwijs zetten we de korte doorlichtingen (oktober 2020) tijdelijk stop en starten we na de herfstvakantie 2020 met ondersteunende bezoeken.

Andere opdrachten derde trimester 2020-2021

 • Alle doorlichtingen door paritaire colleges worden uitgesteld naar volgend schooljaar. De regelgeving wordt aangepast zodat scholen hun erkenning voorlopig behouden.
 • De erkenningsonderzoeken worden ten vroegste op 1 mei en voor 15 juni uitgevoerd. Alle betrokken scholen ontvingen een nieuwe mail. Deze doorlichtingen worden ter plaatse uitgevoerd.
 • De vijfjaarlijkse controle op de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in de internaten wordt uitgesteld naar volgend schooljaar. De controles betreffende de erkenning van nieuwe internaten vinden plaats en worden ter plaatse uitgevoerd. De betrokken internaten worden gecontacteerd.

Hoe verlopen de ondersteunende bezoeken in het leerplichtonderwijs?

Wegens de aanslepende coronacrisis en de toenemende druk op de scholen, zet de onderwijsinspectie de korte doorlichtingen (oktober 2020) in het leerplichtonderwijs tijdelijk stop. In de plaats daarvan legt ze de nadruk op haar stimulerende rol. Wat betekent dit concreet?

 1. Elke school krijgt opnieuw een onderwijsinspecteur toegewezen als brugfiguur.
 • Is dit dezelfde onderwijsinspecteur als tijdens de periode maart - juni 2020?
  • Voor de meeste scholen wel. De wissels, die we noodgedwongen moesten doorvoeren, situeren zich voornamelijk in het basisonderwijs. Elke school ontvangt op 13/11/2020 een e-mail met de naam van de brugfiguur. Geen mail ontvangen? Contacteer onderwijsinspectie@vlaanderen.be
 • Wat doet de brugfiguur niet voor jouw school?
 • Wat doet de brugfiguur wel voor jouw school?
  • De brugfiguur is jouw aanspreekpunt binnen de onderwijsinspectie. Ook met specifieke noden of met bezorgdheden over ventilatie, verluchting of de risicoanalyse kun je terecht bij jouw brugfiguur.

Naar boven

2. Elke school kan kiezen voor een ondersteunend  bezoek van de onderwijsinspectie.

 • De onderwijsinspectie wil met de school in dialoog gaan over de mogelijkheden om haar kwaliteitsontwikkeling te versterken, ook in deze crisis. Via overleg plaatsen we een aantal aspecten van het OK (referentiekader voor onderwijskwaliteit) in de kijker.
 • Dit gebeurt aan de hand van een thema dat de school zelf kiest en plant in een periode tussen de herfstvakantie 2020 en de zomervakantie 2021.
 • Nadat de school een thema uit ons aanbod en een periode heeft gekozen, ontvangt ze een bericht over de concrete planning.
 • Het bezoek duurt één dag en vindt - afhankelijk van de pandemiefase - ter plekke (in fase geel) of online plaats (vanaf fase oranje).
 • De school moet geen documenten klaarleggen.
 • Het bezoek eindigt met een beknopt verslag. Er is geen advies.
 • Schooldossier? De onderwijsinspectie is een datagedreven organisatie die relevante informatie opneemt in het dossier van de school, als één van de bronnen voor de verdere organisatie van de doorlichtingen. In het schooldossier plaatsen we onder andere de doorlichtingsgeschiedenis, organisatorische informatie zoals de doorlichtingseenheden en andere gegevens die we verzamelen tijdens onderzoeken en bezoeken. Het zijn elementen binnen een veelheid van informatie die bij de planning van doorlichtingen wordt meegenomen.
 • Elke school ontvangt op 13/11/2020 een mail met de link om zich in te schrijven voor een ondersteunend bezoek. Wie geen ondersteunend bezoek wenst, moet zich niet inschrijven.
 • Ter info: zolang de scholen zich in pandemiefase oranje bevinden, vindt er geen onderzoek ventilatie plaats.

Naar boven

3. Uit welke thema’s kan de school kiezen?

Naar boven

Basisonderwijs - tot de kerstvakantie

 • THEMA 1: Begeleiding kwetsbare leerlingen

In zowat elke school raakt de coronacrisis vele kinderen. Leerlingenbegeleiding is dan ook een reële uitdaging voor elk schoolteam. Een uitdaging die vele vragen oproept. Pasklare antwoorden zijn er niet. Maar als onderwijsinspectie bieden we je graag ondersteuning in de zoektocht naar antwoorden. Samen met het schoolteam buigen we ons als kritische vriend over hoe je de leerlingenbegeleiding momenteel vormgeeft, hoe je ze aanstuurt en bijstuurt. Het OK is daarbij het richtinggevend kader.  

 • THEMA 2: Kwaliteitsontwikkeling

De voortdurend veranderende context spreekt elke school aan in haar onderwijskundig  beleid. Waar zet je op in? Welke afspraken houd je vast? Welke staan onder druk? Wat pas je  aan? Hoe doe je dat? En op welke wijze krijg je iedereen mee? Als beleidsteam neem je voortdurend beslissingen. Als onderwijsinspectie gaan we graag in gesprek over de keuzes die je maakt, de opportuniteiten die je benut, maar ook over de obstakels waar je tegen aanloopt. Een gezamenlijke reflectie met het OK als gemeenschappelijk kader, kan je helpen om de richting verder te bepalen.

Naar boven

Basisonderwijs - na de kerstvakantie

 • THEMA 1: Begeleiding kwetsbare leerlingen

In zowat elke school raakt de coronacrisis vele kinderen. Leerlingenbegeleiding is dan ook een reële uitdaging voor elk schoolteam. Een uitdaging die vele vragen oproept. Pasklare antwoorden zijn er niet. Maar als onderwijsinspectie bieden we je graag ondersteuning in de zoektocht naar antwoorden. Samen met het schoolteam buigen we ons als kritische vriend over hoe je de leerlingenbegeleiding momenteel vormgeeft, hoe je ze aanstuurt en bijstuurt. Het OK is daarbij het richtinggevend kader.  

 • THEMA 2: Kwaliteitsontwikkeling

De voortdurend veranderende context spreekt elke school aan in haar onderwijskundig  beleid. Waar zet je op in? Welke afspraken houd je vast? Welke staan onder druk? Wat pas je  aan? Hoe doe je dat? En op welke wijze krijg je iedereen mee? Als beleidsteam neem je voortdurend beslissingen. Als onderwijsinspectie gaan we graag in gesprek over de keuzes die je maakt, de opportuniteiten die je benut, maar ook over de obstakels waar je tegen aanloopt. Een gezamenlijke reflectie met het OK als gemeenschappelijk kader, kan je helpen om de richting verder te bepalen.

 • THEMA 3: Onderwijsleerpraktijk

De klasleraar maakt het verschil. Want op de klasvloer, in interactie met de leerlingen, daar wordt geleerd. Hoe zorg je als schoolteam voor een krachtige leeromgeving die aangepast is aan de veranderende context? Zet je extra in op differentiatie gezien de mogelijks ongelijke groeipaden van de kinderen? Of investeer je volop in digitale ondersteuning? Of … ? Ongetwijfeld maakte je boeiende keuzes. In dialoog met jou en het schoolteam krijgen we zicht op jullie keuzes. We richten ons daarbij in eerste instantie op Nederlands of wiskunde. In samenspraak reflecteren we over jullie keuzes, waarbij we het OK als gedeeld kader hanteren.

Naar boven

Secundair onderwijs - tot de kerstvakantie

 • THEMA 1: Begeleiding kwetsbare leerlingen

Een veranderende context zoals we die kennen tijdens deze coronacrisis, raakt alle kinderen en jongeren waardoor elk van hen een potentieel kwetsbare leerling is. Het was en is nog steeds een uitdaging om de focus te leggen op de begeleiding van leerlingen zowel bij het afstandsleren als tijdens de contactlessen. Hebben jullie hierover nog vragen of willen jullie hierover met ons in gesprek gaan? We buigen ons samen over hoe de school haar leerlingenbegeleiding vormgeeft, aanstuurt en evalueert. We gebruiken daarbij het OK als richtinggevend kader en nemen graag de rol op van ondersteunende, kritische vriend.

 • THEMA 2: Kwaliteitsontwikkeling

Je bent al een eind op weg om de onderwijskwaliteit in jouw school te ontwikkelen? Je hebt hier als school al veel op ingezet en wil graag weten waar je staat? Of je loopt net tegen enkele obstakels aan? Kan een reflectie jou ondersteunen om de richting verder te bepalen? We vertrekken vanuit het OK en gaan graag met jullie in dialoog.

Naar boven

Secundair onderwijs - na de kerstvakantie

 • THEMA 1: Begeleiding kwetsbare leerlingen

Een veranderende context zoals we die kennen tijdens deze coronacrisis, raakt alle kinderen en jongeren waardoor elk van hen een potentieel kwetsbare leerling is. Het was en is nog steeds een uitdaging om de focus te leggen op de begeleiding van leerlingen zowel bij het afstandsleren als tijdens de contactlessen. Hebben jullie hierover nog vragen of willen jullie hierover met ons in gesprek gaan? We buigen ons samen over hoe de school haar leerlingenbegeleiding vormgeeft, aanstuurt en evalueert. We gebruiken daarbij het OK als richtinggevend kader en nemen graag de rol op van ondersteunende, kritische vriend.

 • THEMA 2: Kwaliteitsontwikkeling

Je bent al een eind op weg om de onderwijskwaliteit in jouw school te ontwikkelen? Je hebt hier als school al veel op ingezet en wil graag weten waar je staat? Of je loopt net tegen enkele obstakels aan? Kan een reflectie jou ondersteunen om de richting verder te bepalen? We vertrekken vanuit het OK en gaan graag met jullie in dialoog.

 • THEMA 3: Onderwijsleerpraktijk duaal leren

We leggen ons toe op de vormgeving van duale opleidingen en vertrekken daarbij vanuit de schooleigen werking. In dialoog krijgen we zicht op het beleid en de concrete invulling van duaal leren. Hierbij toetsen we de bevindingen af aan de verwachtingen uit het OK en het toezichtskader. Binnen deze kritische reflectie en ontwikkelingsgerichte dialoog krijgt de school zicht op haar sterktes en mogelijke groeikansen.

 • THEMA 4: Onderwijsleerpraktijk eindtermen basisgeletterdheid

Om ervoor te zorgen dat elke jongere volwaardig kan participeren aan de samenleving, formuleerde de overheid bij de modernisering van het secundair onderwijs ook eindtermen basisgeletterdheid. We knopen graag met jullie een ontwikkelingsgerichte dialoog aan om te ontdekken hoe jullie met die eindtermen aan de slag gaan. Vanuit welke visie werken jullie aan die eindtermen? Hoe pakken jullie het aan? Hoe ondersteunen jullie het schoolteam daarbij? Tijdens de gesprekken gebruiken we het OK als richtinggevend kader. We bieden daarbij een luisterend oor en ondersteunen jullie als kritische vriend.

 • THEMA 5: Onderwijsleerpraktijk eindtermen STEM

Ben je trots op de STEM-projecten in je school, ben je nog zoekende of wil je met ons enkele knelpunten bespreken? Met het OK en de STEM-eindtermen als kaders gaan we in dialoog. Hierbij nemen we de rol op van ondersteunende, kritische vriend.

Naar boven

Buitengewoon onderwijs - tot de kerstvakantie

 • THEMA 1: Het cyclisch proces van handelingsplanning

Je bent al een eind op weg om het cyclisch proces van handelingsplanning in jouw school te ontwikkelen? Je hebt als school ingezet op de evaluatie en bijsturing van dit proces en wil graag weten waar je staat? Of je loopt net tegen enkele obstakels aan? Kan een reflectie jou ondersteunen om de richting verder te bepalen? We vertrekken vanuit het OK als richtinggevend kader en gaan hierover graag met jullie in dialoog.

Naar boven

Buitengewoon onderwijs - na de kerstvakantie

 • THEMA 1: Het cyclisch proces van handelingsplanning

Je bent al een eind op weg om het cyclisch proces van handelingsplanning in jouw school te ontwikkelen? Je hebt als school ingezet op de evaluatie en bijsturing van dit proces en wil graag weten waar je staat? Of je loopt net tegen enkele obstakels aan? Kan een reflectie jou ondersteunen om de richting verder te bepalen? We vertrekken vanuit het OK als richtinggevend kader en gaan hierover graag met jullie in dialoog.

 • THEMA 2: Permanent Onderwijs aan Huis (POAH)

De organisatie van Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) kan voor een school heel wat uitdagingen meebrengen. Wellicht hebben jullie als school al heel wat tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling en evaluatie van een beleid rond POAH. Mogelijk hebben jullie hier nog een weg af te leggen. Kan een reflectie jou ondersteunen om de richting verder te bepalen? We vertrekken vanuit het OK als richtinggevend kader en gaan hierover graag met jullie in dialoog.

 • THEMA 3: Leerlingenbegeleiding

Over leerlingenbegeleiding in het buitengewoon onderwijs leven er in heel wat scholen vragen. Een veranderende context zoals we die kennen tijdens deze coronacrisis, maakt deze vragen in heel wat scholen nog prangender. Willen jullie hierover met ons in gesprek gaan? We buigen ons samen over hoe jullie als school de leerlingenbegeleiding ontwikkelen en evalueren. We gebruiken daarbij het OK als richtinggevend kader en gaan hierover graag met jullie in dialoog.

Naar boven

4. Wanneer vinden deze ondersteunende bezoeken plaats?
De school kan kiezen uit verschillende periodes voor een ondersteunend bezoek:

 • van de herfstvakantie tot de kerstvakantie 2020
 • van de kerstvakantie tot de krokusvakantie 2021
 • van de krokusvakantie tot de paasvakantie 2021
 • van de paasvakantie tot de zomervakantie 2021

Opgelet: wanneer de coronacrisis gunstig evolueert, organiseren we naast de ondersteunende bezoeken opnieuw (korte) doorlichtingen. We zullen hierover tijdig informeren.

 

Naar boven

Verkennend onderzoek in het volwassenenonderwijs

 • ONDERZOEKSVRAAG Welke impact hebben de veranderende contexten op de cursisten en hoe stemt het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of het centrum voor basiseducatie (CBE) zijn beleid daarop af?
 • CONCREET De volgende vragen vormen de leidraad voor het onderzoek:
  • Welke impact hebben de schaalvergroting, het financieringsdecreet en de coronacrisis op de visie en het strategisch beleid van de centra?
  • Welke impact hebben de schaalvergroting, het financieringsdecreet en de coronacrisis op het organisatiebeleid van de centra?
  • Welke impact hebben de schaalvergroting, het financieringsdecreet en de coronacrisis op het onderwijskundig beleid van de centra? In welke mate beschikt het centrum dus over (al dan niet geactualiseerde) doelgerichte maatregelen en afspraken om het onderwijskundig beleid vorm te geven vanuit zijn visie?
  • Via welke doelgerichte maatregelen en afspraken stuurt het centrum professionalisering en ondersteuning van leraren aan?
  • In welke mate zet het centrum kwaliteitszorg in om het onderwijskundig beleid relevant te houden en te versterken in veranderende contexten?
  • Welke impact hebben de veranderende contexten op de resultaten en effecten bij de lerenden?
  • In welke mate krijgen leraren ondersteuning bij het inspelen op veranderende contexten? In welke mate vormen die behoeften en noden van leraren de basis voor professionalisering?
  • In welke mate bewaken leraren de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk? In hoeverre doen ze dat vanuit de resultaten en effecten bij cursisten?
 • WELKE CENTRA? De verkennende onderzoeken in het volwassenenonderwijs vinden plaats in alle centra voor volwassenenonderwijs en in alle centra voor basiseducatie.
 • AANKONDIGING Enkele weken op voorhand krijgen de directeur en het bestuur van het centrum een e-mail met daarin
  • de onderzoeksvraag
  • de exacte dag van het plaatsbezoek of online bezoek
  • de naam van de teamcoördinator. De teamcoördinator is voor, tijdens en na het verkennend onderzoek het aanspreekpunt voor het volledige centrumteam.
 • VERLOOP Afhankelijk van de pandemiefase vindt het verkennend onderzoek volledig online plaats of één dag ter plaatse en één dag online. Het inspectieteam informeert het centrum hierover.

  • Twee weken voor het plaatsbezoek bezorgen we het centrum een online bevraging voor de coördinatoren, de cursistenbegeleiders/trajectbegeleiders, de leraren en de cursisten van diverse opleidingen over de impact van de veranderende contexten op onder meer het organisatie- en onderwijskundig beleid van het centrum.
  • LET OP!
   • Voor de vragenlijsten vragen we om alleen die respondenten (leraren, coördinatoren, cursistenbegeleiders/trajectbegeleiders) uit te nodigen die ook vorig schooljaar tijdens de coronacrisis in het centrum aan het werk waren. De vragenlijsten voor cursisten zijn er voor alle cursisten van 2019-2020 en voor de cursisten van 2020-2021 die ook vorig schooljaar tijdens de coronacrisis een opleiding volgden. 
   • Voorzie eventueel in ondersteuning voor cursisten die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van de vragenlijst. De vragenlijsten moeten wel individueel (en dus niet in groep) worden ingevuld.
   • Voor de cursisten van de CBE en de cursisten NT2 in CVO en CBE is er een aparte vragenlijst in eenvoudiger Nederlands.
   • Teamleden die naast hun opdracht als leraar ook een opdracht hebben als coördinator of cursistenbegeleider/trajectbegeleider, vullen de vragenlijst voor coördinator of cursistenbegeleider/trajectbegeleider in. Ze mogen ook de vragenlijst voor de leraren invullen, maar dan enkel vanuit hun rol als leraar.
  • Het inspectieteam organiseert op de eerste dag:
   • een startgesprek met het beleidsteam: hoe geeft het beleidsteam - in de veranderde contexten van coronacrisis, schaalvergroting, en financieringsdecreet - vorm aan onder meer het organisatie- en onderwijskundig beleid van het centrum en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling?
   • een gesprek met een representatieve groep van leraren om zicht te krijgen op hoe zij omgaan met de veranderende contexten en hoe zij de afspraken op centrumniveau implementeren in hun onderwijsleerpraktijk.
   • een reflectiegesprek met het beleidsteam om samen te reflecteren over de impact van de veranderde contexten op het centrumbeleid.
  • Het inspectieteam organiseert op de tweede dag een online synthesegesprek waarin het inspectieteam de sterke punten en aandachtspunten meedeelt aan het beleidsteam
  • Nadat alle onderzoeken afgerond zijn, volgt er een focusgesprek met het oog op het macrorapport.
 • DOCUMENTEN Welke informatie moet je ter beschikking stellen van het inspectieteam?
  pdf bestandTe bezorgen informatie verkennend onderzoek vwo (139 kB)
 • EINDE Het centrum ontvangt een beknopt verslag met sterke punten en aandachtspunten. Dit verslag komt niet online. Er komt ook een macrorapport met beleidsaanbevelingen.

Naar boven

Verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs

 • ONDERZOEKSVRAAG In welke mate speelt de academie in haar onderwijskundig beleid en bijhorende kwaliteitsontwikkeling in op veranderende contexten?
 • CONCREET Welke impact hebben de implementatie van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (februari 2018) en de coronacrisis op het vormgeven van hun onderwijskundig beleid (op het nastreven en bereiken van de onderwijsdoelen, op de onderwijsleerpraktijk, op de leerlingenbegeleiding, op de evaluatie en rapportering …)? Evalueert de academie haar onderwijsleerpraktijk en de effecten ervan bij haar leerlingen? Stuurt ze desgevallend bij? In welke mate integreren de leraren de nieuwe leerplandoelen in hun klaspraktijk? Op welke manier bepalen ze de beheersingsniveaus en streven ze samenhang na over de vakken heen zowel in hun aanbod als in de evaluatie? Krijgen de leraren daarbij de nodige ondersteuning en professionalisering? Bewaken ze de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen?
 • WELKE ACADEMIES De 34 academies die sinds de implementatie van het nieuwe decreet werden doorgelicht met juridische consequentie, vullen enkel online bevragingen in. De overige 133 academies krijgen het volledige onderzoek.
 • AANKONDIGING De academies bepalen zelf mee de planning van de verkennende onderzoeken. Per blok van een vijftal weken, krijgt een groep academies de mogelijkheid om zelf een datumvoorkeur aan te geven. Van zodra alle antwoorden verzameld zijn, krijgt de directeur een e-mail met daarin
  • de onderzoeksvraag en duiding
  • bevestiging van de exacte dagen van het plaatsbezoek of online bezoek
  • de naam van de teamcoördinator. De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor het volledige academieteam.
 • VERLOOP Afhankelijk van de pandemiefase waarin de academie zich bevindt, vindt het verkennende onderzoek online plaats of ter plaatse. Het inspectieteam informeert de academie hierover.
  • We bevragen zowel de directie en leraren als ouders en leerlingen online over het onderwijskundig beleid van de academie. De academies ontvangen de weblinks voor de online bevragingen bij de aankondiging van het verkennend onderzoek.
  • Het inspectieteam voorziet één dag voor gesprekken met het beleidsteam:
   • hoe geeft het beleidsteam het onderwijskundig beleid en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling vorm? Hoe ontwikkelt, evalueert en borgt het beleidsteam de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk? Tijdens dit gesprek komen ook de resultaten van de online bevragingen van de leraren, ouders en leerlingen ter sprake.
   • reflectie met het beleidsteam over het onderwijskundig beleid van de academie en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling.
  • Het synthesegesprek om de sterke punten en aandachtspunten mee te delen aan het beleidsteam, gebeurt steeds online tijdens de tweede dag.
 • DOCUMENTEN Welke informatie moet je ter beschikking stellen van het inspectieteam?
 • ONTWIKKELINGSSCHALEN Welke ontwikkelingsschalen gebruikt het inspectieteam voor dit onderzoek?

 • EINDE De academie ontvangt een verslag met een conclusie, geen advies. Dit verslag komt niet online.
 • MEER WETEN? In deze informatiebundel vind je alle informatie over het verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs.

Naar boven

Overgangsmaatregelen voor instellingen met een gunstig advies beperkt in de tijd of een ongunstig advies van de vorige doorlichtingsronde

Op 1 september 2018 ging Inspectie 2.0 officieel van start. Deze nieuwe manier van doorlichten houdt ook een nieuwe manier van advisering in voor de scholen, centra en academies. Meer informatie over de nieuwe adviezen vind je op Welke adviezen zijn er?.

Voortaan resulteert een doorlichting ofwel in een gunstig advies, ofwel in een ongunstig advies. Het gunstig advies beperkt in de tijd verdwijnt en bijgevolg ook de daaraan gekoppelde opvolgingsdoorlichtingen. Wat betekent dat voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een gunstig advies beperkt in de tijd omwille van één of meerdere tekorten? Als overgangsmaatregel zetten we op 1 september 2018 het gunstig advies beperkt in de tijd automatisch om in een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Nadat de termijn - waarbinnen de tekorten weggewerkt moeten zijn - verstreken is, volgt er geen opvolgingsdoorlichting. Wel komt de instelling, na het verstrijken van de termijn, in aanmerking voor een doorlichting volgens de systematiek van Inspectie 2.0. Tijdens deze doorlichting kan het doorlichtingsteam nagaan hoe de instelling de tekorten uit de vorige doorlichting heeft aangepakt. Dit gebeurt binnen het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling van uw school.

Wat betekenen de overgangsmaatregelen voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een ongunstig advies? Als overgangsmaatregel werd dit advies automatisch omgezet in een ongunstig advies voor het behoud van de erkenning. Dit wil zeggen dat die instellingen automatisch een ongunstig advies hebben gekregen met de mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. De besturen van de betrokken instellingen moeten geen actie ondernemen, ze worden geacht het verzoek te hebben ingediend en het engagement te hebben aan gegaan. De instellingen zullen een nieuwe doorlichting krijgen door een paritair college dat na de doorlichting een uitspraak doet volgens de nieuwe regelgeving en met andere woorden een gunstig advies uitspreekt (eventueel met de verplichting om te werken aan de tekorten) of een ongunstig advies al dan niet met de mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Nog vragen over de overgangsmaatregelen? Meer informatie vind je in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 215) of neem contact op met annelies.vanlokeren@onderwijsinspectie.be