Algemene info

Charter

Gemeenschappelijk document van de erkende instanties/vereniging: algemene opdracht, taakinvulling, kerntaken, waarden van waaruit gewerkt wordt, ... 

Functiebeschrijving

Gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs

Functiebeschrijving leerkracht levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs, goedgekeurd door bevoegde erkende instanties/vereniging:

Vrij katholiek secundair onderwijs

Functiebeschrijving leraar rooms-katholieke godsdienst in het vrij katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, goedgekeurd door erkende instantie rooms-katholieke godsdienst: 

naar boven 

Samenwerking

Visietekst

Interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking

De Commissie Levensbeschouwelijke Vakken ontwikkelde in opdracht van de erkende instanties en vereniging 'interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school'. Op deze manier willen we scholen en leerkrachten stimuleren om via (gezamenlijke) projecten aandacht te besteden aan interlevensbeschouwelijke dialoog en samenleven.

 

naar boven