Zorgpunt

Opdracht van de inspectie

De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de zorgpunt-dossiers.
Het zorgpunt speelt een rol bij de tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht en permanent onderwijs aan huis of POAH. Ouders hebben hiervoor een positief advies van het zorgpunt nodig.

De dossiers ‘aanvraag om na de leeftijd van 21 jaar buitengewoon onderwijs te volgen’ worden voortaan niet meer door de subcabo behandeld. Het is nu de klassenraad die over deze dossiers beslist.

Werkwijze en instrumenten

Vrijstelling van leerplicht wordt aangevraagd door de ouders. Vragen over permanent onderwijs aan huis kunnen worden gesteld door de ouders van bedoelde leerlingen, de schooldirecteur of een arts met het medisch schooltoezicht. Indien de aanvragers de ouders niet zijn, brengt het zorgpunt de ouders op de hoogte van de adviesvraag. Het zorgpunt meldt haar advies via het departement onderwijs. Het formulier aanvraag van permanent onderwijs aan huis of de verlenging ervan vind je hier.

Extra informatie

Alle briefwisseling en andere communicatie gebeurt via:

Zorgpunt Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 2A07
1210 Brussel

E-mail: zorgpunt@onderwijsinspectie.be

In het schooljaar 2018-2019 vergadert het zorgpunt op de volgende data:

  • 23 augustus 2018
  • 12 september 2018
  • 31 oktober 2018
  • 14 december 2018
  • 31 januari 2019
  • 20 februari 2019
  • 3 april 2019
  • 16 mei 2019
  • 26 juni 2019

FAQ