Controle projecten kunstinitiatie

Opdracht van de inspectie

Basis- en secundaire scholen kunnen beroep doen op budget om projecten kunstinitiatie op te zetten voor kansarme en/of allochtone minderjarigen.

Met deze projecten wil de Vlaamse Regering

  • het zelfbeeld bevorderen bij leerlingen met een risico op schoolse achterstand,
  • de cultuurcompetentie bij deze doelgroep verhogen en
  • de betrokkenheid van de buurt en de ouders bij de school te vergroten.

Het project verwezenlijkt deze doelstelling door

  • een artistieke begeleiding van de betrokken minderjarigen door kunstenaars en/of
  • de professionalisering van leerkrachten van een school voor basisonderwijs of secundair onderwijs inzake de integratie van muzische vorming in een interculturele schoolomgeving en/of
  • de organisatie van een kunstinitiatie die nauw aansluit bij de leefwereld van de betrokken minderjarigen.

Het project wordt uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen scholen voor basis- of secundair onderwijs en de volgende partners :

  • een instelling voor deeltijds kunstonderwijs
  • een erkende professionele culturele organisatie
  • een buurtgerichte organisatie

(zie GOK-decreet van 28/06/2002).

De onderwijsinspectie evalueert deze projecten telkens op het einde van het schooljaar.

Extra informatie

De resultaten van de evaluatie 2007-2008 vind je in pdf bestanddit rapport (931 kB) en in pdf bestandDe Onderwijsspiegel 2013 (114 p.) (2.54 MB).

FAQ