Onderzoek talenbeleid

De nulmeting talenbeleid is afgesloten in juni 2014. De resultaten vind je in pdf bestandDe Onderwijsspiegel 2015 (194 p.) (1.2 MB).
De onderwijsinspectie besteedt in de loop van de doorlichting nog steeds aandacht aan het talenbeleid van de school (bij voorbeeld tijdens het onderzoek onderwijsdoelstellingen …) maar voert geen afzonderlijk onderzoek meer hierover.