Blog Inspectie 2.0 so april 2018

De blog van Chris Van Woensel, onderwijsinspecteur secundair onderwijs sedert 1 september 2010!

30 april 2018

Dé sleutel tot succes in je werk: constant bijscholen (vacature.com)

Mijn eerste week na de paasvakantie staat in het teken van wetenschappelijk onderzoek. Want ook de onderwijsinspectie schoolt bij via onderzoek én onderzoekt zelf.

Onderzoeken, cijfers en statistieken: evidence based onderwijs

onderzoek researchDe steekvlam in de pers over de resultaten van het onderzoek leesvaardigheid (PIRLS) maakt je niet veel wijzer. De studiedag daarover, die onderwijsinspecteurs de gelegenheid geeft kennis te maken met de onderzoeken én de onderzoekers zelf, doet dat wel. PISA-resultaten, Vlaams peilingonderzoek, recent doctoraatsonderzoek, PIRLS en de implicaties voor het onderwijs begrijpend lezen in Vlaanderen: alles komt aan de beurt. Wij zijn een lerende organisatie. Yes!

 

5 en 6Onderwijs is mensenwerk en effecten van onderwijs wetenschappelijk in kaart brengen is complex. Vooral als je mensengedrag in cijfers omzet en daar statistische analyses op uitvoert. Mijn eerste kennismaking met de valkuilen van cijfers en getallen inzake onderwijs was de tijdens mijn studententijd verplichte lectuur van A.D. de Groot, Vijven en zessen (1978), een veeleer opruiend boekje. Maar het had effect en ik ben altijd zeer voorzichtig geweest met cijfers of liever met de beslissingen of de oordelen, die alleen daarop gebaseerd zijn. Vergelijken van resultaten tussen verschillende landen is nog complexer: al deze landen hebben verschillende prioriteiten, verschillende onderwijssystemen, een verschillende cultuur, verschillende kwaliteitssystemen, verschillende curricula …

 

 

puzzle stukDe vakgroep PAV van de onderwijsinspectie nodigde diezelfde week de onderzoeker uit die verklaringen probeert te vinden voor de niet zo denderende resultaten van de peiling PAV (http://eindtermen.vlaanderen.be/peilingen/secundair-onderwijs/peilingen/project-algemene-vakken.htm). Ook dat gesprek geeft aan dat onderzoeksresultaten een puzzelstukje zijn van een complex proces. Het was in elke geval een leerrijke week, die eerste week na de paasvakantie.

 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …

spiegelOp 2 mei 2018 vindt de persconferentie plaats over de Onderwijsspiegel, het jaarverslag van de onderwijsinspectie. In het kwaliteitsdecreet van mei 2009 staat het als volgt beschreven: “De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs." De onderwijsinspectie is immers een onafhankelijke organisatie die via de regering verslag uitbrengt aan het Vlaamse Parlement. De deelonderzoeken van 2018 handelen over leerlingenbegeleiding, gelijkeonderwijskansen (GOK) en lichamelijke opvoeding. Ook een eerste evaluatie van de examencommissie komt ter sprake. Tussen haakjes: het nieuwe decreet Inspectie 2.0 is op 14 maart 2018 in het Vlaamse Parlement (plenair) goedgekeurd. Nu nog wachten op publicatie in het Staatsblad.

Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Albert Einstein)

Naast doorlichten heeft de onderwijsinspectie ook nog andere opdrachten. Eén ervan is het uitvoeren van onderzoeken. Ook zo bouwen we expertise op. Ik geef het lijstje van de reeds uitgevoerde onderzoeken:

  • Onderzoek Decreten rechtspositie minderjarigen (CLB)
  • Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB's
  • Onderzoek gecombineerd onderwijs
  • Evaluatie opleidingsprofielen
  • Onderzoek talenbeleid
  • Onderzoek CLIL (schooljaar 2016-2017)
  • Onderzoek naar de tijdelijke projecten deeltijds kunstonderwijs (schooljaar 2015-2016)
  • Onderzoek lichamelijke opvoeding (schooljaar 2016-2017)
  • Onderzoek zorg- en gelijkeonderwijskansenbeleid basisonderwijs
  • Onderzoek Leerlingenbegeleiding: hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs?

De resultaten ervan - een goede oefening in leesvaardigheid - vind je op http://www.onderwijsinspectie.be/andere-opdrachten/onderzoeken.

bomen blaadjesMaar vergeet ondertussen niet naar buiten te kijken: de bomen hebben terug blaadjes en de bloesems bloeien.