CLB

Wat is de rol van het CLB tijdens een doorlichting van een school in het basisonderwijs en secundair onderwijs?

Wanneer het kwaliteitsgebied ‘leerlingenbegeleiding’ in de doorlichtingsfocus staat, spreekt het doorlichtingsteam ook met een vertegenwoordiger van het CLB waarmee de school samenwerkt. De teamcoördinator bekijkt met de directeur wanneer tijdens de doorlichting dit gesprek kan plaatsvinden.

Hoe zal de doorlichting van een CLB gebeuren in Inspectie 2.0?

Het referentiekader voor CLB-kwaliteit en alle informatie om je voor te bereiden op een doorlichting in een CLB vind je hier.