De kwaliteitsgebieden

Wat is een kwaliteitsgebied?

Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van één of meerdere kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Bij de start van Inspectie 2.0 (januari 2018) zijn er vier kwaliteitsgebieden gedefinieerd: (1) rapportering en oriëntering, (2) leerlingenbegeleiding, (3) omgaan met diversiteit en (4) personeelsbeleid en professionalisering.

Hoeveel kwaliteitsgebieden zijn er?

Bij de start van Inspectie 2.0 (januari 2018) zijn er vier kwaliteitsgebieden gedefinieerd: (1) rapportering en oriëntering, (2) leerlingenbegeleiding, (3) omgaan met diversiteit en (4) personeelsbeleid en professionalisering. Mogelijks komen er nog kwaliteitsgebieden bij.

Bekijkt de onderwijsinspectie de kwaliteitsgebieden op school- of op klasniveau?

De kwaliteitsgebieden worden bekeken op schoolniveau.

Wat zijn de criteria om een kwaliteitsgebied in de doorlichtingsfocus te plaatsen?

De onderwijsinspectie selecteert welk(e) kwaliteitsgebied(en) wordt onderzocht. Dit gebeurt op basis van het schoolportret, de context- en inputgegevens, de doorlichtingsgeschiedenis van de school of de organisatiedoelen van de onderwijsinspectie.