Definitie kwetsbare leerlingen 2020-2021

Een veranderende context zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, treft bepaalde (groepen) leerlingen extra hard. Zowel persoonlijke als externe factoren bedreigen de kwetsbare leerlingen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Daarom is het belangrijk dat elke school verhoogde, specifieke aandacht heeft voor de volgende leerlingen en hun context:

 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (met inbegrip van leerlingen die extra uitdaging nodig hebben)
 • leerlingen met een dalend of negatief welbevinden
 • leerlingen die een moeilijk schooltraject doorlopen (bv. leerlingen met een definitieve uitsluiting of voor wie een tuchtprocedure lopende is)
 • leerlingen in (kans)armoede
 • anderstalige nieuwkomers
 • leerlingen die opgroeien in een problematische opvoedingssituatie
 • leerlingen met een chronische aandoening die tot een risicogroep behoren waardoor hun leerrecht niet gegarandeerd wordt
 • leerlingen die verblijven in een residentiële setting (zowel onderwijs als welzijn).

Een veranderende context zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, maakt echter van elk kind en jongere een potentieel kwetsbare leerling. Daarom is het belangrijk dat elke school ook oog heeft voor leerlingen die ontwikkelings- of leerachterstand opgelopen hebben tijdens de lockdown, zoals:

 • leerlingen die tijdens het afstandsleren te weinig uitdaging krijgen
 • leerlingen die tijdens het afstandsleren te weinig erkenning, waardering, begeleiding en feedback krijgen
 • leerlingen met een gebrek aan digitaal materiaal of met een beperkte digitale geletterdheid
 • leerlingen die thuis een gebrek aan ondersteuning ondervinden bij het leren/studeren (bv. omwille van ouders die telewerken, werken als zorgpersoneel …)
 • leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het zinvol invullen van de tijd in geval van afstandsleren
 • leerlingen met sterke of beperkte cognitieve vaardigheden voor wie afstandsleren minder tegemoetkomt aan hun noden
 • leerlingen voor wie de thuissituatie tijdens de crisis geleid heeft tot (verhoogde) spanningen
 • leerlingen met beperkte sociale contacten - leerlingen die in een onderbroken begeleidingstraject zitten
 • leerlingen die thuis een gebrek aan ruimte hebben om te leren/studeren.

Deze definitie van kwetsbare leerlingen is tijdelijk (schooljaar 2020-2021). Leerlingen met een handelingsgericht advies (het vroegere gemotiveerde verslag) en leerlingen met een IAC maken geen deel uit van dit onderzoek.