Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus

In verband met ‘te bezorgen informatie’ voor een doorlichting in 2020-2021: De coronacrisis heeft een grote impact op de reguliere werking van elke school, centrum of academie. We onderzoeken nog hoe we bij de start van volgend schooljaar rekening kunnen houden met deze crisis en zullen hierover eind augustus communiceren. In het kader van een mogelijke doorlichting tijdens het schooljaar 2020-2021 adviseren we toch al om - indien mogelijk - de documenten van de laatste twee schooljaren bij te houden (2018-2019 en 2019-2020) in plaats van één schooljaar.

Niveauspecifieke informatie voor

bao

buo

cdo

CLB

dko

so

Syntra

vwo