De doorlichtingsfocus

Wat zijn de criteria om een leergebied (bao) in de doorlichtingsfocus te zetten?

De school kiest zelf één leergebied. Ze mag daarbij uit alle leergebieden kiezen. De onderwijsinspectie kiest een tweede leergebied. Ze doet dit op basis van verschillende elementen: de doorlichtingsgeschiedenis van de school, het schoolportret, centrale aansturing (bv. een bepaalde periode in elke school hetzelfde leergebied in de doorlichtingsfocus) …

Wat zijn de criteria om een vak (so) in de doorlichtingsfocus te zetten?

Voor het secundair onderwijs wordt de doorlichtingsfocus mee bepaald door het onderwijsaanbod van de school en de samenstelling van het doorlichtingsteam. Op basis van de doorlichtingsgeschiedenis van de school en het schoolportret verfijnt het doorlichtingsteam de doorlichtingsfocus. Tot slot wordt de doorlichtingsfocus bij de school afgetoetst.

Hoeveel leergebieden/vakken staan er in de doorlichtingsfocus?

Het aantal vakken of opleidingen in de doorlichtingsfocus hangt af van het onderwijsniveau, van de grootte van de school/het centrum/de academie en van de breedte van het aanbod.

Hoeveel kwaliteitsgebieden staan er in de doorlichtingsfocus?

In principe staat er één kwaliteitsgebied in de doorlichtingsfocus.

Nu leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde is geworden, staat dit kwaliteitsgebied dan altijd in de doorlichtingsfocus?

Neen. Het is voor de onderwijsinspectie niet mogelijk om steeds alle erkenningsvoorwaarden te onderzoeken

Wat zijn de criteria om een kwaliteitsgebied in de doorlichtingsfocus te plaatsen?

De onderwijsinspectie selecteert welk(e) kwaliteitsgebied(en) wordt onderzocht op basis van het schoolportret, de context- en inputgegevens, de doorlichtingsgeschiedenis van de school of de organisatiedoelen van de onderwijsinspectie.

Wanneer wordt de doorlichtingsfocus meegedeeld aan de school?

Dit gebeurt tijdens een telefonisch gesprek met de teamcoördinator, ten laatste één week voor de start van de doorlichting.