De participatie van de leerlingen / ouders aan de doorlichting

Moet een autonome kleuterschool ook een rondleiding organiseren op de eerste dag van de doorlichting?

De school kiest dit zelf. Uit de proefdoorlichtingen bleek alvast dat dit zeker mogelijk is.

Moet de rondleiding in het basisonderwijs gebeuren in elke vestigingsplaats?

De school kiest dit zelf. De directeur bespreekt met de teamcoördinator wat er haalbaar is binnen de weekplanning van de doorlichting.

Wie kiest de leerlingen voor het gesprek met het doorlichtingsteam?

De school kiest zelf een tiental leerlingen. Wel vraagt de onderwijsinspectie om een representatieve groep van de schoolpopulatie te selecteren.

Wat is de waarde van het gesprek met de leerlingen in het geheel van alle onderzoeken en ten aanzien van het advies?

Dit gesprek is slechts één van de bronnen van de onderwijsinspectie om tot een oordeel te komen. De informatie uit het gesprek met de leerlingen is aanvullend bij de informatie uit andere bronnen zoals klasobservaties, documentenstudies, gesprekken met leden van het schoolteam, enzovoort.

Hoe verloopt het gesprek met de leerlingen?

Dit gesprek kan aan de hand van verschillende gesprekstechnieken verlopen (aan de hand van stellingen, met een open gesprek …), maar is telkens aangepast aan de doelgroep.

Hoe verlopen de gesprekken met leerlingen met een ernstige beperking?

De onderwijsinspecteurs die doorlichten in het buitengewoon onderwijs hebben de nodige expertise om te communiceren met deze doelgroep. Het doorlichtingsteam bekijkt samen met de school wat haalbaar is.

Kan er iemand van het schoolteam deelnemen aan het gesprek met de leerlingen?

Neen, dit gesprek gebeurt in vertrouwen. De onderwijsinspecteurs gaan discreet om met de informatie uit dit gesprek.

Wie kiest de ouders voor het gesprek met het doorlichtingsteam?

De school kiest zelf een zestal ouders om deel te nemen aan dit gesprek. Wel vraagt de onderwijsinspectie om een representatieve groep van ouders te selecteren.

Wat is de waarde van het gesprek met de ouders in het geheel van alle onderzoeken en ten aanzien van het advies?

Dit gesprek is slechts één van de bronnen van de onderwijsinspectie om tot een oordeel te komen. De informatie uit het gesprek met de ouders is aanvullend bij de informatie uit andere bronnen zoals klasobservaties, documentenstudies, gesprekken met leden van het schoolteam, enzovoort.

Hoe verloopt het gesprek met de ouders?

Dit gesprek kan aan de hand van verschillende gesprekstechnieken verlopen. Het team polst naar de tevredenheid van de ouders over de school, naar de manier van samenwerken, van informeren en communiceren …

Wanneer vindt het gesprek met de ouders plaats?

De onderwijsinspectie beseft dat het niet evident is voor ouders om zich vrij te maken voor dit gesprek. De onderwijsinspectie stelt zich dan ook flexibel op. De teamcoördinator en de directeur spreken af wat haalbaar is.

Kan er iemand van het schoolteam deelnemen aan het gesprek met de ouders?

Neen, dit gesprek gebeurt in vertrouwen. De onderwijsinspecteurs gaan discreet om met de informatie uit dit gesprek.

Hoe organiseert de school een gesprek met ouders die verspreid over heel Vlaanderen wonen (bv. in het buitengewoon onderwijs)?

De teamcoördinator en de directeur bekijken samen wat haalbaar is.