De rol van scholengroepen / scholengemeenschappen / schoolbesturen tijdens de doorlichting

Wat is de rol van de scholengroep / scholengemeenschap bij een doorlichting, bijvoorbeeld als de scholengroep / scholengemeenschap de lijnen uitzet voor de kwaliteitszorg?

De school is verantwoordelijk voor haar eigen kwaliteit en kwaliteitszorg. Daarom is de school bij uitstek de gesprekspartner van de onderwijsinspectie. Uiteraard kan de school samenwerken met andere scholen, bijvoorbeeld via een scholengroep of een scholengemeenschap, of met andere externe partners. De impact van die samenwerking op de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van de school kan een plaats krijgen in de gesprekken tijdens de doorlichting.

Gebeurt de planning van de doorlichtingen volgens scholengroepen / scholengemeenschappen?

Neen. Voor de planningscriteria: zie planning van de doorlichtingen.

Op welke momenten kan een schoolbestuur participeren aan een doorlichting?

Zowel de instelling als het schoolbestuur ontvangen alle officiële correspondentie over de doorlichting. Daarnaast kan het schoolbestuur op elk moment participeren aan de doorlichting, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op het afsluitende synthesegesprek tijdens de laatste dag van de doorlichting.

Kan het schoolbestuur reageren als het niet akkoord gaat met de inhoud van het doorlichtingsverslag?

De school of het schoolbestuur kan een addendum toevoegen aan het doorlichtingsverslag dat dan eveneens wordt gepubliceerd op www.doorlichtingsverslagen.be. Voor een formele klacht over het advies of de doorlichting zelf, geldt de klachtenprocedure van de onderwijsinspectie.