Hoe beoordelen we? (ontwikkelingsschalen)

Voor elk onderzoek bestaat er een bundel ontwikkelingsschalen. Door met ontwikkelingsschalen te werken, wil de onderwijsinspectie het schoolteam stimuleren om de eigen kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het het OK en op het bijhorende bronnenboek.

De ontwikkelingsschalen bestaan telkens uit vier niveaus:

  1. beneden de verwachting: er zijn meerdere essentiële punten ter verbetering.
  2. benadert de verwachting: er zijn naast sterke punten ook nog meerdere punten ter verbetering. Daardoor komt het geheel nog niet tegemoet aan de verwachting.
  3. volgens de verwachting: er zijn veel sterke punten en hoogstens kleine punten ter verbetering. Het geheel komt tegemoet aan de verwachting.
  4. overstijgt de verwachting: er zijn veel sterke punten, met inbegrip van significant voorbeelden van goede praktijk.

Het niveau 'volgens de verwachting' bevat de kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Dit niveau betekent dus voluit: 'volgens de verwachting van het referentiekader voor onderwijskwaliteit'. Het niveau 'overstijgt de verwachting' bevat dezelfde kwaliteitsverwachtingen, maar op dat niveau verwacht de onderwijsinspectie ook dat het een voorbeeld van goede praktijk is. De criteria voor een voorbeeld van goede praktijk zijn:

  • De praktijk overstijgt het gangbare.
  • De praktijk heeft een positieve impact op de resultaten en effecten bij de leerlingen.
  • De praktijk is ingebed in de werking van de instelling of van een deelteam.
  • De praktijk is onderbouwd vanuit evaluaties of instellingsspecifieke noden of is gebaseerd op vernieuwde inzichten op het vlak van onderwijskwaliteit.
  • De praktijk kan (na vertaalslag naar een andere context) andere instellingen of deelteams inspireren.

De ontwikkelingsschalen vind je per onderzoek en per onderwijsniveau in de rubriek doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.