Hoe verloopt een doorlichting?

Doorgaans vijf weken

voor de doorlichting

 • De doorlichting wordt aangekondigd via e-mail
 • Telefonisch contact met de teamcoördinator (om onder meer samen de weekplanning op te maken). De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor de onderwijsinstelling.

Dag 1 tot dag 3 of 4

 • rondleiding door de leerlingen (enkel basisonderwijs)
 • startgesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling. De school kan tijdens dit gesprek haar kwaliteitszorg en haar beleid illustreren aan de hand van een zelfgekozen onderwerp (keuzethema/prioriteit)
 • gesprek over de kwaliteit(szorg) van het kwaliteitsgebied met leden van het schoolteam die betrokken zijn bij het gekozen kwaliteitsgebied
 • gesprek met leraren over de kwaliteit(szorg) van de onderwijsleerpraktijk
 • gesprek over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne met het beleidsteam en de interne dienst voor preventie
 • gesprek met de leerlingen of cursisten: de instelling kiest hiervoor een representatief staal van een 10-tal leerlingen of cursisten. Dit gesprek verloopt aan de hand van stellingen
 • gesprek met de ouders: de instelling kiest hiervoor een representatief staal van een 8-tal ouders. Dit gesprek verloopt aan de hand van stellingen
 • observaties
 • documentenstudies

Voorlaatste of laatste dag van de

doorlichting

In een reflectiegesprek geeft het doorlichtingsteam toelichting bij de bevindingen aan de hand van de ontwikkelingsschalen en reflecteert het samen met een delegatie van het team over succesfactoren en mogelijke acties en doelen ter verbetering.

 • reflectiegesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling
 • reflectiegesprek met leden van het schoolteam over het kwaliteitsgebied
 • reflectiegesprek met leraren over de onderwijsleerpraktijk

In het synthesegesprek deelt het doorlichtingsteam de definitieve inschaling voor alle onderzoeken en het advies mee en motiveert ze zijn beslissingen.

 • synthesegesprek met beleidsteam

Na de doorlichting

 • De school ontvangt het doorlichtingsverslag enkele dagen na het einde van de doorlichting.
 • Telefonisch contact over het doorlichtingsverslag met de teamcoördinator om (eventuele) feitelijke onjuistheden of fouten recht te zetten
 • Het instellingsbestuur of de directie kan (via de inspecteur-generaal) een gesprek aanvragen om het doorlichtingsverslag toe te lichten. Deze toelichting is inhoudelijk dezelfde als het synthesegesprek en verandert dan ook niets aan het doorlichtingsverslag of aan het advies.
 • De school bezorgt haar feedback over de doorlichting

 • Enkele weken later verschijnt het doorlichtingsverslag op de website www.doorlichtingsverslagen.be