Nog meer weten over Inspectie 2.0?

Van september tot december 2017 organiseerde de onderwijsinspectie verschillende proefdoorlichtingen om zowel de scholen als de onderwijsinspecteurs te laten kennis maken met de nieuwe doorlichtingsaanpak. Hier vind je een filmpje over die eerste ervaringen met Inspectie 2.0.

Meer gedetailleerde informatie over de doorlichting vind je in deze informatiebundels per onderwijsniveau: