Wat is belangrijk in de doorlichtingsaanpak Inspectie 2.0?

  • We lichten methodologisch onderbouwd door en samen met de onderwijsinstellingen en de begeleidingsdiensten delen we eenzelfde referentiekader voor onderwijskwaliteit: het OK.
  • Net zoals in het OK staat ook in elke doorlichting de leerling of cursist centraal.
  • We lichten elke onderwijsinstelling minstens één keer om de zes jaar door.
  • We gaan met de onderwijsinstelling in dialoog over haar kwaliteitsontwikkeling en haken daarbij in op de interne kwaliteitszorg van de instelling.
  • We beperken de administratieve lasten en vragen enkel documenten die een rol spelen in de schoolwerking.
  • We nemen een controlerende én stimulerende rol op.
  • We willen instellingen vertrouwen geven. We vertrekken van het uitgangspunt dat de onderwijsinstelling de eerste verantwoordelijke is voor haar kwaliteit.