Doorlichtingssecretariaat

Voor de opvolging en afhandeling van de doorlichtingen staat het doorlichtingssecretariaat in.

Hendrik Consciencegebouw
Lokaal: zie hieronder
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Doorlichtingssecretariaat Lokaal in H. Consciencegebouw Telefoon
Nele De Leeuw 2A07 02 553 88 38
Sylvia Van Impe 2A07 02 553 99 98