Duaal leren

Hoe licht de onderwijsinspectie duaal leren door?

Een duaal traject wordt steeds doorgelicht met aandacht voor zowel de beroepsgerichte vorming als voor de algemene vorming en zowel op school als op de werkplek(ken). Deze doorlichting voert de onderwijsinspectie gezamenlijk uit met de toezichthouders van de Vlaamse Sociale Inspectie.