Een klacht of een melding?

Heb je als ouder, leerling, leraar … een melding over een onderwijsinstelling?

Heb je een klacht over de onderwijsinspectie, bijvoorbeeld over het uitgebrachte advies of het functioneren van een onderwijsinspecteur tijdens de doorlichting?

Heb je een melding over een onderwijsinstelling?

Heb je als ouder, leerling, leraar … een melding over een onderwijsinstelling? Volg dan onderstaande stappen:

  1. In eerste instantie vragen we je om contact op te nemen met de betrokken koepel of het GO! Dit kan via de klachtenprocedure van:
  2. Je kan ook terecht bij:
  3. Geeft dit geen voldoende resultaat, dan kun je ons via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be contacteren om de melding op te nemen in het dossier van de instelling. De melding is geen voorwerp van onmiddellijk onderzoek, maar kan het doorlichtingsteam helpen bij de voorbereiding van hun volgende doorlichting. De instelling wordt geïnformeerd over de melding en krijgt 30 kalenderdagen – wanneer onderbroken door de zomervakantie 60 kalenderdagen – om te reageren op de melding. Wanneer we een reactie ontvangen van de instelling, bezorgen we je deze en voegen ze toe aan het dossier.

Opmerking: Meldingen kunnen niet anoniem gebeuren. Behalve wanneer we vermoeden dat het gaat om een strafrechtelijke overtreding, wanbedrijf of misdaad. In die gevallen zullen we steeds het parket inlichten, ook al betreft het een anonieme melding.

Heb je een klacht over de onderwijsinspectie?

Heb je een klacht over de onderwijsinspectie, bijvoorbeeld over het uitgebrachte advies of het functioneren van een onderwijsinspecteur tijdens de doorlichting? Bezorg ons die dan via meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be.