Het doorlichtingsverslag

Zijn de vestigingsplaatsen herkenbaar in het verslag?

Indien het relevant is, zijn de vestigingsplaatsen herkenbaar in het verslag.

Is het doorlichtingsverslag schoolspecifiek?

Hoewel de beoordeling van de onderwijsinspectie gebaseerd is op ontwikkelingsschalen, formuleert ze de verslagen schoolspecifiek op basis van de vaststellingen. Daarnaast rekent het doorlichtingsteam ook op de reflectiegesprekken en op het synthesegesprek om de school te stimuleren en te laten reflecteren over haar sterke punten en aandachtspunten.

Wat is de waarde van het gesprek dat het schoolbestuur na het doorlichtingsverslag kan aanvragen?

Ondanks de veelheid aan gesprekken tijdens de doorlichtingsweek, kan het uitzonderlijk gebeuren dat de school het zinvol vindt om ook een tijdje na de doorlichting met de teamcoördinator te praten. Het doel van dit bijkomende gesprek is om verduidelijking over het verslag te vragen aan de teamcoördinator. Op het moment van het bijkomende gesprek is het verslag definitief en is ook het advies al bepaald.

Hoe vraagt een school een bijkomend gesprek aan na het doorlichtingsverslag?

Uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag kan de directie of het bestuur een bespreking van het verslag aanvragen bij de inspecteur-generaal. Die aanvraag wordt schriftelijk ingediend. De bespreking wordt zo spoedig mogelijk gepland en het bestuur bepaalt zijn vertegenwoordiging.

Staan de doorlichtingsverslagen van de proefdoorlichtingen / van de doorlichtingen zonder juridische consequentie online?

Neen, deze verslagen zijn enkel bedoeld voor de scholen die hebben deelgenomen aan de proefdoorlichtingen/voor de scholen die worden doorgelicht zonder juridische consequentie.

Wanneer ontvangt de school het doorlichtingsverslag?

De school ontvangt het doorlichtingsverslag enkele dagen na het einde van de doorlichting. De teamcoördinator neemt op dat moment ook telefonisch contact op met de school. De directeur kan dan feitelijke onjuistheden melden die het doorlichtingsteam nog kan rechtzetten. Het advies en de inschalingen kunnen op dat moment echter niet meer worden gewijzigd.

Het doorlichtingsverslag geeft ook een antwoord op de vraag of de school de regelgeving respecteert: over welke regelgeving gaat het?

Scholen worden verwacht alle onderwijsregelgeving te respecteren. De onderwijsinspectie bekijkt echter slechts een selectie van de onderwijsregelgeving, afhankelijk van de doorlichtingsfocus. Alleen regelgeving die essentieel is voor kwaliteitsvol onderwijs of voor de rechten van leerlingen en ouders, werd geselecteerd. Regelgeving die ook door een andere instantie wordt gecontroleerd, regelgeving die om louter formaliteiten gaat en regelgeving waarvoor in het verleden nauwelijks inbreuken werden vastgesteld, werd niet geselecteerd.