Het schoolportret

Wat is de inhoud van het schoolportret?

Het schoolportret bevat informatie over de context, de input en de output van de school, zoals administratieve gegevens, leerlingenkenmerken, enzovoort.

Wat is het verschil met Mijn Onderwijs, Dataloep …?

Scholen krijgen door het beleidsdomein Onderwijs informatie aangereikt via Mijn Onderwijs en Dataloep. Die informatie is bedoeld om scholen te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling. Die informatie is permanent beschikbaar en wordt regelmatig geüpdatet. Het schoolportret is een momentopname en is in de eerste plaats bedoeld voor de onderwijsinspecteurs om de doorlichting voor te bereiden.