Inspectieleiding en secretariaten

De inspectieleiding bestaat uit één inspecteur-generaal (IG), 7 coördinerende inspecteurs en één directeur stafdienst. Voor de administratieve ondersteuning doen zij beroep op secretariaatsmedewerkers. Inspectieleiding en secretariaatsmedewerkers zijn allen gehuisvest in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel.

Hendrik Consciencegebouw
Lokaal: zie hieronder
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Inspectieleiding Lokaal in H. Consciencegebouw
Inspecteur-generaal Lieven Viaene (02 553 88 50) 2AB02
Coördinerend inspecteur Els Vermeire 2A09
Coördinerend inspecteur Bart Maes 2A09

Coördinerend inspecteur Gerda Van Ryckeghem

2A09

Coördinerend inspecteur Karin Verweij

2A09
Coördinerend inspecteur Marjan Meulewaeter 2A09
Coördinerend inspecteur Wendy Franquet 2A09
Coördinerend inspecteur Lieve Verheyden 2A09
Secretariaten Lokaal in H. Consciencegebouw Telefoon
Joke Vanduren (secretariaat L. Viaene) 2A01 02 553 88 50
Els Soetaert (secretariaat L. Viaene) 2A01 02 553 89 77
Filip Thys (secretariaat leerplannen, nuttige ervaring en erkenningsonderzoeken) 2A05 02 553 89 49
Wim De Wiest (beleidsondersteuner) 2A37 02 553 05 98
Nadine Ceulemans (secretariaat huisonderwijs) 2A07 02 553 88 17
Erik Gillis (algemene ondersteuning) 2A07 02 553 88 64
Nele De Leeuw (doorlichtingssecretariaat) 2A07 02 553 88 38
Sylvia Van Impe (doorlichtingssecretariaat) 2A07 02 553 99 98
Ria Kuykens (zorgpunt) 2A38 02 553 18 12