Jaarverslag: Onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2018

De Onderwijsspiegel bestaat naar jaarlijkse gewoonte uit vier delen.

  • Deel 1 bevat een overzicht van de doorlichtingen en adviezen van afgelopen schooljaar 2016-2017 én uit een overzicht van de doorlichtingen, de adviezen en de feedback van scholen van de volledige derde doorlichtingsronde (2009-2017).
  • Deel 2 bestaat uit de samenvattingen van thematische onderzoeken van de onderwijsinspectie: een onderzoek over leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs, een onderzoek over lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs.
  • Deel 3 geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie met onder meer de evaluatie van de examencommissie en de resultaten van de meest recente GOK-controles.
  • Tot slot bestaat deel 4 uit een artikel over Inspectie 2.0, de nieuwe doorlichtingsaanpak die effectief van start gaat op 1 september 2018.

Veel leesplezier!

Eerdere edities