Jaarverslag: Onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2019

De Onderwijsspiegel bestaat naar jaarlijkse gewoonte uit vier delen.

  • Deel 1: Wat leert een semester (januari - juni 2018) doorlichtingen zonder juridische consequentie ons over de kwaliteit van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs?
  • Deel 2: Enkele andere realisaties van de onderwijsinspectie tijdens het schooljaar 2017-2018: een tweede monitoring van de vervolgschoolcoaching, een referentiekader voor CLB-kwaliteit en een referentiekader voor internaatskwaliteit.
  • Deel 3: Eén opdracht van de onderwijsinspectie uitgelicht: hoe zit het met het onderwijs op maat voor de kinderen en jongeren die permanent onderwijs aan huis krijgen?
  • Deel 4: Een open brief aan de volgende beleidsmakers

Veel leesplezier!

Eerdere edities