Kwaliteitstoezicht HBO5 – infosessie op 24 september 2020

  • 24 juni 2020

In 2009 werd het niveau van het hoger beroepsonderwijs ingevoerd in het Vlaamse onderwijssysteem. De opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die door de Centra voor Volwassenenonderwijs werden ingericht, werden vanaf het academiejaar 2019-2020 als graduaatsopleidingen ingebed in de hogescholen. Een uitzondering daarop vormen de opleidingen HBO5 Verpleegkunde die behoren tot het hoger onderwijs, maar worden ingericht door de scholen voor voltijds secundair onderwijs.

Het is de wens van de Vlaamse Regering om het kwaliteitstoezicht van de 20 HBO5-opleidingen Verpleegkunde hernieuwd te organiseren. De opleidingen krijgen daarmee de kans om aan te tonen dat de kwaliteit van het onderwijs aan de maat is en dat leerlingen daarbij goede garanties hebben. De regelgeving voorziet dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Vlaamse Onderwijsinspectie samenwerken om de kwaliteit van deze opleidingen te beoordelen.

In 2020-2021 zullen de onderwijsinspectie en de accreditatieorganisatie daartoe een op maat beoordelingskader ontwikkelen samen met het onderwijsveld. Dat beoordelingskader is gebaseerd op het referentiekader voor onderwijskwaliteit (het OK) en de kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs.

Het beoordelingskader moet, voor het toegepast kan worden, door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. Zo wordt het kwaliteitstoezicht op alle opleidingen van het hoger beroepsonderwijs gegarandeerd.

Graag nodigen we u uit voor een eerste informatiebijeenkomst op donderdag 24 september. Inschrijven kan via deze link: https://www.nvao.net/nl/agenda.