Voor directies

De organisatie van de levensbeschouwelijke vakken en de vrijstelling behoort (conform de vigerende regelgeving) tot de opdracht van de directie. De directie draagt er zorg voor dat de levensbeschouwelijke vakken in optimale omstandigheden worden georganiseerd. Dat houdt onder meer ook de zorg in voor de leerkrachten LBV en voor de lokalen waar de lessen LBV doorgaan. Voorafgaand aan een aanstelling en personeelsbeweging vraagt de directie de voordracht van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken aan bij de bevoegde inspecteur-adviseur.

Voor de uitbreiding van de toegelaten lessen levensbeschouwelijke klassen in het LO vanaf 5 juni 2020 verwijzen we naar het advies op de pagina van de  commissie levensbeschouwelijke vakken.

pdf bestandNota ouders ILC 25.06.2020 (56 kB)

Links naar de regelgeving