Voor directies

De organisatie van de levensbeschouwelijke vakken en de vrijstelling behoort (conform de vigerende regelgeving) tot de opdracht van de directie. De directie draagt er zorg voor dat de levensbeschouwelijke vakken in optimale omstandigheden worden georganiseerd. Dat houdt onder meer ook de zorg in voor de leerkrachten LBV en voor de lokalen waar de lessen LBV doorgaan. Voorafgaand aan een aanstelling en personeelsbeweging vraagt de directie de voordracht van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken aan bij de bevoegde inspecteur-adviseur.

Voor de uitbreiding van de toegelaten lessen levensbeschouwelijke vakken vanaf 1 september verwijzen we naar het pdf bestandAdvies van de Commissie Levensbeschouwelijke Vakken in het kader van de coronamaatregelen vanaf 1 september 2020 (42 kB) en naar de veiligheidsdraaiboeken.

pdf bestandNota ouders ILC 25.06.2020 (56 kB)

Links naar de regelgeving