Missie en visie

Missie

De onderwijsinspectie beoordeelt én stimuleert de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en inspireert zowel het onderwijsveld als het beleid op een betrouwbare, onafhankelijke en transparante manier. Hierbij staat de ontwikkeling van elke lerende steeds centraal.

Visie

De onderwijsinspectie

  • gaat in dialoog, werkt waardengericht en participatief
  • handelt onafhankelijk en werkt samen met relevante partners en in netwerken
  • deelt haar kennis met het onderwijsveld en het beleid
  • bewaakt haar kwaliteit en draagt zorg voor haar medewerkers.