Niveauspecifieke aanspreekpunten

Bij de niveauspecifieke aanspreekpunten kun je terecht met vragen voor een specifiek onderwijsniveau.

Onze niveauspecifieke aanspreekpunten:

Gewoon basisonderwijs CI Wendy Franquet
Buitengewoon basisonderwijs CI Bart Maes
Duaal leren, erkenning van verworven competenties, geïntegreerd kwaliteitskader CI Gerda Van Ryckeghem
Gewoon secundair onderwijs CI Marjan Meulewaeter
Buitengewoon secundair onderwijs CI Bart Maes
Centra voor leerlingenbegeleiding en M CI Bart Maes
Volwassenenonderwijs CI Gerda Van Ryckeghem
Deeltijds kunstonderwijs CI Karin Verweij