Niveauspecifieke aanspreekpunten

Bij de niveauspecifieke aanspreekpunten kun je terecht met vragen voor een specifiek onderwijsniveau.

Onze niveauspecifieke aanspreekpunten:

Gewoon basisonderwijs CI Wendy Franquet 02 553 04 54
Buitengewoon basisonderwijs CI Bart Maes 02 553 29 85
Duaal leren, erkenning van verworven competenties, geïntegreerd kwaliteitskader CI Gerda Van Ryckeghem 02 553 66 26
Gewoon secundair onderwijs CI Marjan Meulewaeter 02 553 05 99
Buitengewoon secundair onderwijs CI Bart Maes 02 553 29 85
Centra voor leerlingenbegeleiding en M CI Bart Maes 02 553 29 85
Volwassenenonderwijs CI Gerda Van Ryckeghem 02 553 99 45
Deeltijds kunstonderwijs CI Karin Verweij 02 553 91 41