Onderwijsinspectie in coronatijd maart - juni 2020

Van maart tot juni 2020 organiseerde de onderwijsinspectie verschillende belrondes en schoolbezoeken. De conclusies vind je in onderstaande rapporten.

Tussen 21 en 30 april hebben we alle 3700 scholen, centra en academies gecontacteerd met vragen over de organisatie en de inhoud van de aanlooplessen. We hebben ook knelpunten en bezorgdheden van die periode in kaart gebracht in verschillende rapporten. Je vindt ze hier terug:

pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (24 april 2020) (663 kB)
pdf bestandRapport belronde basisonderwijs (30 april 2020) (421 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (24 april 2020) (657 kB)
pdf bestandRapport belronde secundair onderwijs (30 april 2020) (406 kB)
pdf bestandRapport belronde buitengewoon onderwijs (5 mei 2020) (472 kB)
pdf bestandRapport belronde deeltijds kunstonderwijs (30 april 2020) (328 kB)
pdf bestandRapport belronde volwassenenonderwijs (6 mei 2020) (418 kB)
pdf bestandRapport belronde bezorgdheden (29 april 2020) (251 kB)

Tussen 4 en 15 mei hebben we opnieuw contact opgenomen met een representatieve steekproef van scholen en academies. De vragen gingen deze keer over de risicoanalyse en de heropstart op 15/18 mei. Onze bevindingen vind je hier terug:
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs (8 mei 2020) (338 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse basisonderwijs fragiele scholen (10 mei 2020) (242 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse secundair onderwijs (13 mei 2020) (261 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon basisonderwijs (13 mei 2020) (276 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse buitengewoon secundair onderwijs (13 mei 2020) (260 kB)
pdf bestandRapport belronde risicoanalyse deeltijds kunstonderwijs (25 mei 2020) (251 kB)
Op 19 en 20 mei hebben we ongeveer 650 scholen gebeld om hen een aantal vragen te stellen over de opstart en de opvang. De vaststellingen staan in deze rapporten:

pdf bestandRapport belronde heropstart basisonderwijs (20 mei 2020) (286 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon basisonderwijs (20 mei 2020) (282 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart secundair onderwijs (20 mei 2020) (289 kB)
pdf bestandRapport belronde heropstart buitengewoon secundair onderwijs (20 mei 2020) (402 kB)

Op 5 juni bevroegen we 230 lagere scholen over de uitbreiding van de opstart. De resultaten vind je in dit rapport:

pdf bestandRapport belronde uitbreiding heropstart basisonderwijs ( 5 juni 2020) (209 kB)

Tussen 15 en 19 juni hebben we schoolbezoeken uitgevoerd om de impact van de coronamaatregelen op de pedagogische praktijk in kaart te brengen. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met de beleidsverantwoordelijke(n). Concreet bevroegen we de impact van de coronamaatregelen op de leerlingenevaluatie, op de leervorderingen en het welbevinden van de leerlingen en op de vormgeving van de klaspraktijk. We blikten ook vooruit naar volgend schooljaar: wat nemen de scholen mee uit deze crisis? Tot slot vroegen we naar het welbevinden van het schoolteam.
Tijdens deze schoolbezoeken werd ook een bevraging afgenomen bij de zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders over de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook de internaten werden bevraagd naar de impact van corona op hun werking.
Dit zijn de rapporten:

pdf bestandSynthese van de rapporten pedagogische praktijk bao, buo en so (25 juni 2020) (304 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken basisonderwijs (25 juni 2020) (297 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken secundair onderwijs (25 juni 2020) (460 kB)

pdf bestandRapport schoolbezoeken buitengewoon onderwijs (25 juni 2020) (376 kB)

pdf bestandRapport academiebezoeken (25 juni 2020) (1.15 MB)

pdf bestandRapport ondersteuning van leerlingen met specifieke noden (2 juli 2020) (768 kB)

pdf bestandRapport bevraging internaten (2 juli 2020) (339 kB)

Alle CLB’s werden gebeld tussen 28 mei en 11 juni om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de werking van de centra. Het rapport vind je hier:

pdf bestandRapport belronde CLB (1 juli 2020) (487 kB)

Onderzoeken