Onderzoek begrijpend lezen basisonderwijs

  • 23 maart 2020

In het onderzoeksrapport lees je de bevindingen van de Vlaamse
onderwijsinspectie over het onderwijs in begrijpend lezen in de Vlaamse
basisscholen. Dit rapport illustreert de sterke en zwakke punten van de
huidige praktijken.

Het rapport vind je terug via onderzoeken - onderzoek begrijpend lezen basisonderwijs.