Onderzoek implementatie niveaudecreet dko

  • 23 september 2019

Sedert februari 2018 beschikt het deeltijds kunstonderwijs over een eigen niveaudecreet. In het kader van haar stimulerende rol nam de onderwijsinspectie het initiatief om tijdens de doorlichtingen van het schooljaar 2018-2019 te onderzoeken in welke mate academies de opdracht en de finaliteit van het deeltijds kunstonderwijs – zoals bepaald in het nieuwe decreet – implementeren één jaar na de invoering.

Meer informatie vind je bij andere opdrachten - onderzoeken - Onderzoek implementatie niveaudecreet dko