Over de grenzen

Partnerschap met VVOB

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) en de Vlaamse onderwijsinspectie werken regelmatig samen binnen de programma's van VVOB in Suriname en Ecuador.

Zowel in Suriname als in Ecuador richt VVOB zich met haar programma's op een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs door in te zetten op verschillende gebieden.

De samenwerking tussen VVOB en de Vlaamse onderwijsinspectie situeert zich op het gebied van 'versterking onderwijsinspectie en begeleiding'.

De hoofdthema's die hierin aan bod komen, zijn: extern schooltoezicht en de ontwikkeling van een organisatie voor extern schooltoezicht.

Meer informatie over VVOB.

SICI, een internationale organisatie van onderwijsinspecties

SICI is een organisatie van nationale en regionale onderwijsinspecties in Europa. Deze organisatie werd opgericht in 1995 en heeft op dit moment 31 leden. Het secretariaat van deze organisatie ligt in handen van de Vlaamse onderwijsinspectie.

SICI heeft twee doelstellingen.
Eerst en vooral levert de organisatie diensten aan haar leden via het secretariaat-generaal. Deze diensten zijn gericht op de ontwikkeling van professionele expertise van de inspectiediensten en hun personeelsleden via gespecialiseerde workshops, professionele netwerken, een nieuwsbrief en een interactieve website. De website biedt een waaier aan informatie, publicaties en werkruimte voor de SICI-leden.

SICI draagt ook bij tot de ontwikkeling van het onderwijs in Europa en in de lidstaten. Zij doet dit door vergelijkend onderzoek, Europese projecten en door actieve deelname aan conferenties en seminaries. Hiervoor werkt SICI samen met andere multilaterale organisaties zoals de OESO en de Europese Commissie.

Meer informatie over SICI.

Nieuwsbrieven SICI.