Verwachtingen van de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie (DSETOC) in so

Verwachtingen voor het realiseren van de DSETOC die de school kan aantonen tijdens de doorlichting, zijn de volgende:

 1. De leerlingen voeren per pool minstens één poolgebonden onderzoek uit waarin de drie DSETOC aan bod komen.
 2. Het onderzoek is uitgewerkt op het niveau secundair onderwijs. Indien van toepassing wordt er rekening gehouden met de cesuurdoelen tweede graad.
 3. Bij het onderzoek is er informatieverwerving en -verwerking gebeurd:
  • de leerling vertrekt bij het onderzoek van een onderzoeksvraag.
  • de leerling verzamelt, ordent en bewerkt informatie over de onderzoeksvraag.
  • de leerling hanteert een poolspecifieke onderzoeksmethodiek.
  • de leerling rapporteert over het onderzoek.
  • de leerling confronteert het onderzoeksresultaat met andere standpunten, onderzoeksresultaten, theorieën, onderzoeken, gegevens …
 4. De evaluatie toont aan in welke mate de leerlingen de DSETOC realiseren. Alle in de DSETOC vermelde elementen zijn aanwezig in de evaluatie: zich oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, evalueren, rapporteren en confronteren.
Extra informatie over doorlichten