Zorgpunt

Opdracht van de inspectie

De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de zorgpunt-dossiers.
Het zorgpunt speelt een rol bij de tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht en permanent onderwijs aan huis of POAH. Ouders hebben hiervoor een positief advies van het zorgpunt nodig.

De dossiers ‘aanvraag om na de leeftijd van 21 jaar buitengewoon onderwijs te volgen’ worden voortaan niet meer door de subcabo behandeld. Het is nu de klassenraad die over deze dossiers beslist.

Werkwijze en instrumenten

Vrijstelling van leerplicht wordt aangevraagd door de ouders. Vragen over permanent onderwijs aan huis kunnen worden gesteld door de ouders van bedoelde leerlingen, de schooldirecteur of een arts met het medisch schooltoezicht. Indien de aanvragers de ouders niet zijn, brengt het zorgpunt de ouders op de hoogte van de adviesvraag. Het zorgpunt meldt haar advies via het departement onderwijs. Het formulier aanvraag van permanent onderwijs aan huis of de verlenging ervan vind je hier.

Extra informatie

Alle aanvragen en andere communicatie gebeurt bij voorkeur digitaal via zorgpunt@onderwijsinspectie.be.

Zorgpunt Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 2A07
1210 Brussel

In het schooljaar 2020-2021 vergadert het zorgpunt op de volgende data:

  • 21/08/2020
  • 10/09/2020
  • 30/10/2020
  • 25/11/2020
  • 11/12/2020
  • 03/03/2021
  • 27/05/2021
  • 24/06/2021
  • 28/06/2021

Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden, vraagt Zorgpunt de aanvragen minimum een week vooraf te bezorgen.

FAQ