Ongunstig advies

Ongunstig advies (advies 3) voor de hele instelling of voor afzonderlijke structuuronderdelen
Oordeel Erkenning Wat doet de onderwijsinspectie?
De instelling moet belangrijke tekorten wegwerken. De onderwijsinspectie spreekt zich uit over de vraag of de instelling dit zelfstandig kan of externe begeleiding nodig heeft. De procedure tot intrekking van de erkenning voor de hele instelling of voor afzonderlijke structuuronderdelen wordt opgestart.
Die procedure wordt voor minimum één jaar en maximum drie jaren opgeschort als er door de instelling een verbeteringsplan is ingediend en de Vlaamse Regering dit goedkeurde.
De instelling krijgt 60 kalenderdagen (*) tijd om een verbeteringsplan in te dienen.

(*) Bij tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne kan de Vlaamse regering deze termijn aanpassen.
  • Als de instelling geen verbeteringsplan indient, volgt er binnen 90 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn om een verbeteringsplan in te dienen, een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam
  • Als de instelling een verbeteringsplan indient, maar de Vlaamse Regering keurt het niet goed, volgt er binnen 90 kalenderdagen na die afwijzing een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam
  • Als de instelling een verbeteringsplan indient en de Vlaamse Regering keurt het goed, volgt er binnen de 90 kalenderdagen na de periode van opschorting (minimum één en maximum drie jaren) een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam
Deze doorlichtingen door een paritair college resulteren in een gunstig advies, een beperkt gunstig advies of een advies tot definitieve intrekking van de erkenning.

Verbeteringsplan: criteria om dit plan te adviseren en praktische info (269 kB)

Doorlichten